Praktisk information inden afrejse

Her kan du finde praktisk information om, hvad der er vigtigt at huske, inden du skal afsted på ophold i udlandet.

Bolig

I Danmark

Du kan fremleje din bolig til en international studerende via Internationalt Center på AU. Fordelen er, at du kan lade dine møbler stå, og at Internationalt Center finder din lejer.

I udlandet

Det kan være en god idé at undersøge dine muligheder for bolig, inden du tager afsted til dit værtsland. Nogle universiteter tilbyder internationale studerende at skaffe dem en bolig, men i de fleste tilfælde skal du selv finde et sted at bo. Tjek værtsuniversitetets hjemmeside, eller skriv til deres internationale kontor, hvis du vil vide mere om deres boligpolitik eller om boligforholdene i netop din studieby. Du kan også kigge nærmere i MoveON, hvor du kan finde brugbare links i jagten efter din bolig. Du kan desuden læse Travel Reports fra hjemvendte studerende i MoveON databasen. 

Folkeregister

Hvis du opholder dig i udlandet over 6 måneder, skal du framelde dig folkeregistret. Hvis dit ophold varer under 6 måneder, og du beholder rådighed over din bolig i Danmark, behøver du ikke at framelde dig folkeregistret. Du melder flytning online på borger.dk.

Opholdstilladelse og visum

Husk at undersøge, om du har brug for en opholdstilladelse eller et visum, inden du rejser.

Vigtigt for internationale studerende ved AU, der vil tage et studieophold i et andet land:
Foruden at være opmærksom på, om du har brug for en opholdstilladelse eller et visum, inden du rejser, bør du som international studerende ved AU også være opmærksom på, at din opholdstilladelse i Danmark kan bortfalde, hvis du opgiver din bopæl i Danmark, eller hvis du rejser ud af Danmark i en længere periode. 

Du kan ansøge om dispensation fra bortfald af din opholdstilladelse, hvis du ønsker at opholde dig uden for Danmark i mere end den tilladte periode eller hvis du opgiver din bopæl i Danmark i forbindelse med et udlandsophold. Det er et krav, at opholdet i udlandet er midlertidigt, og at opholdet i udlandet har et velbegrundet og veldokumenteret formål, fx:

  • ansættelse hos en international institution, organisation eller virksomhed
  • uddannelse, der ikke er mulig at tage i Danmark eller udvekslingsophold

Det er Udlændingestyrelsen, der formulerer regler og står for processen omkring din opholdstilladelse. Aarhus Universitet kan ikke hjælpe dig med ansøgningen om dispensation. Du kan læse mere om bortfald af opholdstilladelse og reglerne/proceduren vedrørende dispensation via dette link til udlændingestyrelsens hjemmeside

Kørekort

Hvis du vil leje bil uden for Norden og EU, har du brug for et internationalt kørekort. Henvend dig på kommunens borgerservicecenter med et pasfoto og dit kørekort.

Læs mere om det internationale kørekort her.

SU

SU-kontoret er informeret om dit udlandsophold, når det er forhåndsgodkendt. Det er dog dit ansvar at tjekke, at dit forhåndsgodkendte studieophold er korrekt registreret i STADS, fordi det bevirker at din SU ikke stopper mens du er i udlandet. Det sikrer desuden, at SU-kontoret er informeret om, at dine ECTS og den endelige merit for det pågældende semester muligvis registreres lidt forsinket.

  • Du kan se, om dit studieophold er korrekt registreret ved at gå ind i STADS, når dit udlandsophold er forhåndsgodkendt. Du skal tjekke punktet "Meritter", som findes under fanen "Resultater". Du skal sikre dig, at de rigtige antal ECTS er indplaceret som forhåndsgodkendt merit og tjekke at datoen for, hvornår forhåndsmeritten er givet, stemmer. Hvis du vælger ”Udskrift med alle resultater”, kan du se hvilket universitet der er registreret til din forhåndsmerit. Hvis du har søgt udlandsstipendium til dit studieophold, er det vigtigt, at SU-kontoret kan se, at forhåndsmeritten er registreret til det rigtige udenlandske universitet for at opholdet kan godkendes til stipendiet.
  • Læs mere om SU i udlandet her

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Får du SPS (specialpædagogisk støtte) kan du tage støtten med når du tager på udvekslingsophold i udlandet. Du vil typisk kunne få den samme støtte med på udveksling, som du får bevilget til et almindeligt semester i Danmark.

Du kan tale med en SPS-vejleder, din Uddannelsesrådgiver eller din Læse-/skrive-vejleder om, hvordan du kan få støtte, mens du er på udvekslingsophold. 

Se kontaktoplysninger på SPS-vejlederne her

Eksempler på støtte kan være:

  • Ordblind – du kan fortsat bruge dine IT hjælpemidler og du kan stadig bestille e-bøger hos Nota. Hvis du får Læse-/skrive-vejledning så kan du aftale, at du får støttetimerne på zoom mens du er afsted.
  • Psykiske og neurologiske lidelser. Hvis du har et støtteforløb med en Uddannelsesrådgiver kan du aftale med vedkommende, at I er i jævnlig kontakt mens du er afsted.
  • Andre handicaps og sygdomme. Prøv at tale med en SPS vejleder om, hvilke muligheder der er for at få støtte under udveksling i udlandet.

Ud over at tale med en SPS-vejleder om mulig støtte mens du er afsted, kan du undersøge, om det er muligt at få ekstra tid i forbindelse med eventuelle sprogtests - fx i TOEFL sprogtest. Derudover tilbyder nogle universiteter fortrinsret til bolig, til studerende med særlige behov. Undersøg om dette er tilfældet for dit værtsuniversitet ved at rette henvendelse direkte til værtsuniversitetet. 

Når du modtager SPS har du desuden mulighed for at søge Grosserer Ludvig Berlin og frøken Maria Poulsens legat, hvis du skal på studieophold eller projektorienteret forløb i udlandet i minimum 14 dage, som led i din uddannelse ved AU

Du kan læse mere om legatet og ansøgningsprocessen her.

Tilmeld dig Danskerlisten

Udenrigsministeriet har lavet en gratis app "Rejseklar", der gør det muligt at sende vigtige informationer til danskere i udlandet, hvis der opstår krisesituationer i det land, de er i. I forbindelse med dit studieophold i udlandet rådes du til at hente appen og tilmelde dig Danskerlisten, så udenrigsministeriet kan skabe hurtigere kontakt til dig i alvorlige krisesituationer så som naturkatastrofer, politiske uroligheder eller terrorangreb.

Som alternativ til appen ​​​​​​ kan du tilmelde dig Danskerlisten via nedenstående link. 

Sygesikring

Norden

Du skal medbringe dit danske sygesikringsbevis og henvende dig hos din nye værtskommune med sygesikringsbeviset og dit pas.

Europa

Du skal medbringe et EU-sygesikringsbevis, som du kan bestille på din bopælskommune. Beviset er gratis, og det er gyldigt i op til et år. Med EU-sygesikringen har du ret til de samme ydelser, som borgerne i dit studieland har. Du kan derfor komme til at betale en del af behandlingen selv. Hvis der er megen brugerbetaling, skal du derfor overveje også at tegne en privat sygesikring. Hjemtransport til Danmark er ikke dækket. 

Bestil EU-sygesikringsbevis - læs mere

Uden for Norden og EU

Du skal tegne en privat rejsesygesikring. Nogle værtsuniversiteter kræver, at du tegner en sygesikring gennem dem. Dette gælder altid for australske universiteter (den såkaldte OSHC), men også ofte for universiteter i USA og Canada. Husk, at en sygesikring tegnet gennem dit værtsuniversitet ikke dækker dig uden for studieperioden og heller ikke på rejser uden for værtslandet. Se også afsnittet om forsikring.

Forsikring

Det er altid en god ide at tjekke de forsikringer, du har i forvejen, for at se om de dækker, mens du er på studieophold i udlandet. Selvom du har tegnet en sygesikring gennem dit værtsuniversitet, har du også brug for en forsikring, der dækker dit indbo og din bagage, og som giver mulighed for hjemtransport i tilfælde af sygdom. En studierejseforsikring vil normalt dække disse ting. Der gælder særlige regler vedr. forsikringer, hvis du modtager Erasmus+ stipendie.

  • I EU-lande er du dækket af det blå EU-sygesikringskort. Rejseforsikring anbefales til dækning af bagage, indbo, aflyste fly, hjemsendelse m.m. 
  • Uden for EU er du ikke dækket af det blå EU-sygesikringskort, så syge- og ulykkesforsikring er obligatorisk. Undersøg, om dit værtsuniversitet har specifikke krav til sygeforsikring. 

Goin' Abroad Network

Aarhus Universitet samarbejder med Goin' Abroad Network, som giver dig mulighed for at finde og komme i kontakt med andre studerende fra AU eller øvrige universiteter i netværket, som skal på udveksling ved samme destination som dig!

Dét at flytte til et nyt land uden et netværk kan medføre mange spørgsmål og usikkerheder. Goin' Abroad Network giver dig mulighed for at dele spørgsmål, idéer og i det hele taget netværke med andre udvekslingsstuderende, som sidder i præcis samme situation. Tidligere brugere af Goin' Abroad Network appen fortæller, at den både har medført venskaber, hjulpet i boligjagten, og i det hele taget skabt stærke fællesskaber blandt eventyrlystne udvekslingsstuderende.

Er du nysgerrig på at se, hvem der også skal på udveksling ved din destination? Så benyt dig af Goin' Abroad Network og find andre studerende inden din ankomst! Hvis du er tildelt en udvekslingsplads, modtager du en invitationsmail med et link til at registrere dig og komme godt i gang.