SU

Modtager du SPS og skal på udlandsophold?

Grosserer Ludvig Berlin og frøken Maria Poulsens legat

Du har mulighed for at søge Grosserer Ludvig Berlin og frøken Maria Poulsens legat, hvis du:

 • Du er studerende på en uddannelse ved Aarhus Universitet
 • Modtager SPS
 • Skal på studieophold eller projektorienteret studieforløb i udlandet, som led i din uddannelse ved Aarhus Universitet
 • Skal på ophold i minimum 14 dage

Vi behandler ansøgninger løbende. Du kan dog seneste ansøge dagen inden dit ophold starter

Hvordan søger jeg?

For at søge om dette legat, skal du vedhæfte følgende dokumentation i blanketløsningen nederst på siden:

 • Dit seneste bevillingsbrev fra SPS 
  Alternativt kan du hente dokumentation for tilknytning til SPS ved SPS
 • Forhåndsgodkendelse fra studienævnet vedrørende det konkrete studieforløb eller projektorienteret studieforløb
 • En motiveret ansøgning
 • Hvis du skal på studieophold, skal du vedhæfte dokumentation for optag på uddannelsen med stempel/underskrift. Det skal fremgå i hvilken periode, du er tilknyttet uddannelsesinstitutionen
 • Hvis du skal på projektorienteret studieforløb, skal du vedhæfte kontrakt med praktikstedet. Kontrakten skal indeholde periode for ophold samt underskrift/stempel

Hvis din ansøgning bliver imødekommet, vil du blive tildelt en betinget deling. Det betyder, at du ved, hvor mange penge legatet har til hensigt at give dig, men at du får først pengene udbetalt, når du har dokumenteret, at du er taget afsted på dit studieophold.

Du kan eftersende dokumentation, så snart du er taget afsted, dog senest inden årets udgang.

Dokumentation kunne f.eks. være:

 • flybillet/togbillet
 • hotelkvittering
 • lejekonkrakt mv.

Bemærk, at du kun vil modtage et svar såfremt du bliver tildelt legatet.

Midlerne til tildeling af legater i foråret 2024 er desværre opbrugt.

Du kan derfor kun søge dette legat, hvis du skal på udlandsophold i efterårssemesteret 2024 og frem.

Bemærk at der kan komme skærpede krav til ansøgninger i efteråret 2024. Følg med på denne side for opdateringer.

Ansøgning

Ansøgning om Grosserer Ludvig Berlin og frøken Maria Poulsens legat

Tilmelding til omprøve
Ansøgning Grosserer Ludvig Berlin og frøken Maria Poulsens legat