Bachelorprojekt

Bachelorprojekt efteråret 2023

Bachelorprojekt ordinær eksamen afholdes i august-oktober. Omprøven afholdes i juni/juli. 

Yderligere information om bachelorprojektet samt formaliakrav kan findes i AU Kursuskatalog.

Emnetitlerne til bachelorprojekt E2023 er:

EU-ret: Servicedirektivet

Familie- og arveret: Forbrydelser i familieforhold - fra en ægteskabsretlig og strafferetlig vinkel

Folkeret og menneskeret: EMRK art. 8 og udlændinge

Forvaltningsret: Afgørelsesbegrebet

Retshistorie: Ytringsfrihed i retshistorisk belysning

Statsforfatningsret: Regeringsprærogativer

Strafferet: Tredjemandskonfiskation af motorkøretøjer ved vanvidskørsel 


Emnerne for bachelorprojektet samt uddybende forklaring offentliggøres på Brightspace ca. 1. august.

Frist for valg af emne skal ske senest 4. august 2023.

 

Reeksamen i bachelorprojektet

Hvis du skal til reeksamen i bachelorprojektet, skal du selv tilmelde dig via selvbetjeningen på mitstudie.au.dk.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan du kontakte Bente Østergaard Hansen - bachelor.bss@au.dk. Husk at du skal skrive fra din studiemail.

Der vil blive udbudt tre emner i forbindelse med reeksamen, og den overordnede plan er:

  • Offentliggørelse af emner: ultimo maj
  • Valg af emne: primo juni
  • Kollektiv vejledning: primo juni
  • Aflevering: primo juli


De eksakte datoer vil fremgå af siden på Brightspace.
Du kan læse mere om de formelle krav til bachelorprojektet på jura i kursuskataloget.

Vejledning til bachelorprojektet

Vejledning til hvordan du skriver en god bacheloropgave - her kan du finde gode råd, samt blive opmærksom på nogle af de faldgruber, som der er i forbindelse med at skrive bacheloropgave.