Bachelorprojekt

Bachelorprojekt efteråret 2022

Bachelorprojekt ordinær eksamen afholdes i august-oktober. Omprøven afholdes i juni/juli. 

Yderligere information om bachelorprojektet kan findes i AU Kursuskatalog.

Emnetitlerne til bachelorprojekt E2022 er:

EU-ret: Kvantitative ind- eller udførselsrestriktioner

Familie- og arveret: Arveretsforbrydelser

Folkeret og menneskeret: Folkerettens subjekter

Forvaltningsret: De almindelige forvaltningsretlige reglers gældeområde

Retshistorie: Voldtægt i retshistorisk belysning

Statsforfatningsret: Lovgivningsmagtens kompetence

Strafferet: Justitsministeren som øverste anklager  


Emnerne for bachelorprojektet samt uddybende forklaring offentliggøres på Brightspace ca. 1. august.

Frist for valg af emne skal ske senest 4. august 2022.

 

Reeksamen i bachelorprojektet

Hvis du skal til reeksamen i bachelorprojektet, skal du selv tilmelde dig via selvbetjeningen på mitstudie.au.dk.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan du kontakte Bente Østergaard Hansen - bachelor.bss@au.dk. Husk at du skal skrive fra din studiemail.

Der vil blive udbudt tre emner i forbindelse med reeksamen, og den overordnede plan er:

  • Offentliggørelse af emner: ultimo maj
  • Valg af emne: primo juni
  • Kollektiv vejledning: primo juni
  • Aflevering: primo juli


De eksakte datoer vil fremgå af siden på Brightspace.
Du kan læse mere om de formelle krav til bachelorprojektet på jura i kursuskataloget.

Vejledning til bachelorprojektet

Vejledning til hvordan du skriver en god bacheloropgave - her kan du finde gode råd, samt blive opmærksom på nogle af de faldgruber, som der er i forbindelse med at skrive bacheloropgave.