Speciale

Du skal som udgangspunkt skrive dit speciale på 4. semester af kandidatuddannelsen. Det er også muligt at skrive specialet på 3. semester af kandidatuddannelsen, hvis du ved udgangen af dit 2. semester af kandidaten står til at have bestået 60 ECTS svarende til 1. studieår.

Oversigt over specialeforløb

Frister Speciale i forårssemesteret Speciale i efterårssemesteret**

Frist for at indsende dit ønske om/valg af vejleder

9. november 9. maj
Frist for upload af din foreløbige titel og opgaveformulering i WISEflow  20. januar 20. august
Specialeafleveringsfrist 1. juni 2. januar
Frist for upload af din reviderede opgaveformulering i WISEflow 10. juni 10. januar
Specialeafleveringsfrist, 2. forsøg* 15. september 15. april
Frist for upload af din reviderede opgaveformulering i WISEflow 24. september 24. april
Specialeafleveringsfrist, 3. forsøg* 2. januar 1. august

*Disse afleveringsfrister gælder kun hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg (se afsnittet "Aflevering af speciale").

**Gælder for studerende på uddannelser med vinterstart, og studerende der har fået dispensation til at skrive speciale i efterårssemesteret. 

Hvis den angivne afleveringsfrist for specialet falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen for specialet den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Automatisk tilmelding

Du er automatisk tilmeldt specialet på dit 4. semester (forårssemesteret) med frist for aflevering af dit speciale den 1. juni. Erhvervskandidater er automatisk tilmeldt specialet på 7./8. semester.

Hvis du ikke har indsendt webformularen i udfyldt stand inden indgangen til dit 4. semester (erhvervskandidater 7. semester), vil din skriveperiode alligevel være begyndt. Det vil sige, at din skriveperiode regnes fra det tidspunkt, hvor du automatisk er registreret og ikke fra det tidspunkt, hvor du udfylder webformularen.

Det er ikke muligt af afmelde specialet.

Frist for valg af emne og vejleder

Fristen for at indsende webformularen, hvor du angiver dit emne og ønske til vejleder, er den 9. november for studerende som skriver speciale i forårssemesteret med afleveringsfrist den 1. juni.

Hvis du ikke følger det normerede studieforløb og automatisk tilmeldes specialet i efterårssemestret, har du deadline for indsendelse af webformularen den 9. maj med afleveringsfrist for specialet den 2. januar.

Du finder webformularen her

Godkendelse af foreløbig titel og opgaveformulering

Din vejleder skal formelt godkende din foreløbige titel og opgaveformulering. Du bliver derfor umiddelbart inden din specialeskrivning går i gang bedt om at uploade dette i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af vejleder. Se fristen i skemaet 'Oversigt over specialeforløb'.

Den foreløbige titel og opgaveformuleringen kan sagtens være den, som du indsendte på webformularen i forbindelse med ønske om/valg af vejleder og kan således også ændres løbende i specialeskrivningsprocessen i samarbejde med din vejleder.

At skrive speciale

Du kan her finde artiklen om "Retsdogmatisk forskning", hvor du kan få hjælp til arbejdet med at skrive en videnskabelig opgave.