Bachelorprojekt

Bachelorprojekt ordinær eksamen afholdes i august-oktober. Omprøven afholdes i juni måned. 

Bachelorprojekt efteråret 2019

Bachelorprojektet afvikles i efterårssemesteret 2019 efter nedenstående plan. Yderligere information om bachelorprojektet kan findes i kursuskataloget.

Emnetitlerne til bachelorprojekt E2019 er:

-Familie- og arveret: Ægtefællebidrag
-Folke- og EU-ret: Magtanvendelsesforbuddet
-Forvaltningsret: Kommuner og det private marked
-Kriminologi: Indsattes kontakt til samfundet uden for institutionen (Straffuldbyrdelseslovens kapitel 9) - Med fokus på udvalgte kontaktformer eller særlige persongrupper
-Statsforfatningsret: Domstolenes grundlovsprøvelse
-Strafferet: Strafferetlige udfordringer ved kriminaliseringen af psykisk vold

  • Mandag den 3. juni offentliggøres de overordnede emnetitler her på siden. Så snart bachelorprojektets side på Blackboard er tilgængelig, vil al information også være at finde der.
  • Torsdag den 1. august offentliggøres den fulde beskrivelse af emnerne på Blackboard.
  • Tirsdag den 6. august er frist for prioritering af emner.
  • Fredag den 9. august kan du se på din selvbetjening, hvilket emne, du har fået. Der er deltagerbegrænsning på emnerne, så ved overtegning har studerende, der skriver i grupper, forrang.
  • Den 12. august – 16. august er der kollektiv vejledning for hvert emne. De præcise tidspunkter og lokaler oplyses på Blackboard.
    Ved den kollektive vejledning aftales tidspunktet for individuel vejledning.
  • Den 12. august – 13. august afholder biblioteket kurser i informationssøgning. De præcise tidspunkter og lokaler oplyses på Blackboard.
  • Mandag den 7. oktober er frist for aflevering af bachelorprojektet. Projektet skal afleveres elektronisk via Wiseflow.
  • Bedømmelsen bliver indgivet senest 18. november.

 

 

 

Reeksamen juni 2020

Hvis du skal til reeksamen i bachelorprojektet, skal du tilmelde dig via blanketten inden senest den 28. marts 2020.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan du kontakte Bente Østergaard Hansen - bachelor.bss@au.dk. Husk at du skal skrive fra din studiemail.

Øvrige oplysninger om reeksamen kan findes på Blackboard, når du er blevet tilmeldt. 

Vejledning til bachelorprojektet

Vejledning til hvordan du skriver en god bacheloropgave - her kan du finde gode råd, samt blive opmærksom på nogle af de faldgruber, som der er i forbindelse med at skrive bacheloropgave.  

1423543 / i40