Bachelorprojekt

Bachelorprojekt ordinær eksamen afholdes i august-oktober. Omprøven afholdes i juni måned. 

Bachelorprojekt efteråret 2019

Bachelorprojektet afvikles i efterårssemesteret 2019 efter nedenstående plan. Yderligere information om bachelorprojektet kan findes i kursuskataloget.

Emnetitlerne til bachelorprojekt E2019 er:

-Familie- og arveret: Ægtefællebidrag
-Folke- og EU-ret: Magtanvendelsesforbuddet
-Forvaltningsret: Kommuner og det private marked
-Kriminologi: Indsattes kontakt til samfundet uden for institutionen (Straffuldbyrdelseslovens kapitel 9) - Med fokus på udvalgte kontaktformer eller særlige persongrupper
-Statsforfatningsret: Domstolenes grundlovsprøvelse
-Strafferet: Strafferetlige udfordringer ved kriminaliseringen af psykisk vold

  • Mandag den 3. juni offentliggøres de overordnede emnetitler her på siden. Så snart bachelorprojektets side på Blackboard er tilgængelig, vil al information også være at finde der.
  • Torsdag den 1. august offentliggøres den fulde beskrivelse af emnerne på Blackboard.
  • Tirsdag den 6. august er frist for prioritering af emner.
  • Fredag den 9. august kan du se på din selvbetjening, hvilket emne, du har fået. Der er deltagerbegrænsning på emnerne, så ved overtegning har studerende, der skriver i grupper, forrang.
  • Den 12. august – 16. august er der kollektiv vejledning for hvert emne. De præcise tidspunkter og lokaler oplyses på Blackboard.
    Ved den kollektive vejledning aftales tidspunktet for individuel vejledning.
  • Den 12. august – 13. august afholder biblioteket kurser i informationssøgning. De præcise tidspunkter og lokaler oplyses på Blackboard.
  • Mandag den 7. oktober er frist for aflevering af bachelorprojektet. Projektet skal afleveres elektronisk via Wiseflow.
  • Bedømmelsen bliver indgivet senest 18. november.

 

Reeksamen juni 2019

Al information om reeksamen kan findes på Blackboard.

Vejledning til bachelorprojektet

Vejledning til hvordan du skriver en god bacheloropgave - her kan du finde gode råd, samt blive opmærksom på nogle af de faldgruber, som der er i forbindelse med at skrive bacheloropgave.

1423543 / i40