Mail fra ledelsen på IOOS, 2. april 2020

Kære alle studerende og elever på IOOS

I næste uge venter påsken og derefter 13. april, som er den senest udmeldte dato for universitetets fysiske nedlukning. Den dato bliver sandsynligvis forlænget for os. Det gælder også, hvis vi politisk får lov at indlede en gradvis tilbagevenden til normale tilstande. Sundhedsstyrelsen har meldt en foreløbig retningslinje ud om, at privatklinikker og kommunal tandpleje er lukket ned formentlig til og med juni for al andet and kritisk behandling, hvilket sandsynligvis også vil gælde den kliniske undervisning på vores institut. Problemstillingen med klinisk undervisning gælder alle vores uddannelser – tandplejer-, tandlæge-, klinisk tandtekniker- og tandklinikassistentuddannelsen.

Som I godt er klar over, så knokler alle undervisere på vores uddannelser for at få lagt al teoretisk undervisning op som fjernundervisning, og vi hører også mange positive tilbagemeldinger fra jer og fra underviserne om, at I har taget godt imod de forskellige undervisningsmåder med tålmodighed, stort engagement og aktiv deltagelse – tak for det!

Vi forstår jeres bekymring for at blive forsinkede, men vi kan forsikre jer om, at selvom det ikke er synligt for jer, så arbejder vi på højtryk med mulige scenarier og løsninger for den kliniske del af undervisningen og eksaminer. Vi holder jer orienteret, så snart vi ved mere.

Institutleder Siri Beier Jensen er også i kontakt med institutleder Anne Havemose-Poulsen fra Odontologisk Institut og skolechef Bo Danielsen fra Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere på Københavns Universitet, så vi kan sikre en national koordinering af, hvordan vi håndterer og finder løsninger ift. vores kliniske undervisning, som kan tilpasses, afhængig af tidshorisonten for corona-epidemien.

Som I allerede er klar over, så betyder corona-situationen, at vores patienter til og med denne uge er blevet aflyst og at det nok også vil blive aktuelt at aflyse efter påske. Alle patienter får besked i E-boks og på sms, så I skal ikke foretage jer noget selv. Aflysningerne foregår gennem vores elektroniske patientjournal Klips. Det er således ikke jeres ansvar som studerende at kontakte patienterne, og vi anbefaler, at I ikke har kontakt til patienterne fra personlige mails og telefoner.

Der vil fortsat være telefonisk visitation af de af vores patienter, som kontakter os med tandproblemer, og vi opretholder nødbehandling to dage ugentligt, så længe det er nødvendigt. Patienterne kan på vores hjemmeside finde oplysninger om, hvordan det foregår, og hvilket telefonnummer de kan ringe til, og hvornår de kan ringe.

Endelig så har vores Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) udarbejdet en række råd til studerende, når I har udfordringer med at finde nye rutiner som erstatning for jeres vanlige studieliv.

Her er link til hjemmesiden: https://cesu.au.dk/fjernundervisning/.

God påske, hold modet oppe og pas fortsat godt på jer selv og hinanden!

Bedste hilsener

Siri (institutleder)
Caroline (viceinstitutleder for uddannelse, uddannelsesleder for tandklinikassistent- og tandteknikeruddannelserne)
Irene (studieleder for tandlægeuddannelsen)
Lene (studieleder for tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne)
Ulla (uddannelsesleder for tandplejer- og klinisk tandteknikeruddannelserne)

Mail fra uddannelsesledelsen på HE, 19. marts 2020

Kære studerende på Health,

Hermed en hilsen fra uddannelsesledelsen på Health – vi håber, du har det godt i denne sære tid.

Vi arbejder på højtryk for at kunne fortsætte undervisningsaktiviteter og afvikle eksamen på trods af den fysiske lukning af campus.


Hold dig opdateret
Situationen ændrer sig time for time, og vi afklarer løbende de mange spørgsmål og udfordringer. Derfor er det meget vigtigt, at du hele tiden holder dig orienteret følgende steder:

Her kan der løbende komme meget vigtige informationer.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til:


Eksamen
Vi afholder langt de fleste eksamener, som er planlagt i de kommende uger. Nogle vil blive omlagt fra stedprøver til hjemmeopgaver, og vi arbejder på en digital understøttelse af mundtlige prøver/forsvar. Alle studerende, som skal til eksamen i de kommende uger, hører fra os.

Vi har endnu ikke en plan klar for eksamenerne i april, maj og juni – vi afventer situationen, og du hører nærmere senere. 


Læringsaktiviteter og respekt for ophavsret
Alle undervisere er lige nu i gang med at planlægge en omlægning af undervisningen de kommende uger, så læringsaktiviteter kan gennemføres som fjernundervisning. Følg derfor med på din læseplan/dit skema og på BlackBoard, hvor du vil få nærmere besked om dit forløb.

Vi er optimistiske: Langt hovedparten af den teoretiske undervisning kan omlægges, sådan at du kan blive klar til eksamen som normalt.

I forbindelse med fjernundervisningen er det som altid vigtigt, at du respekterer undervisernes ophavsretsmæssige rettigheder. Man må f.eks. ikke downloade slides, dele streaming-linket, eller optage selve streamet.


Klinik og undervisningsdeltagelse
Et af de vanskeligste emner i øjeblikket er, hvordan vi gennemfører eller erstatter den kliniske og praktiske undervisning. Vi arbejder på højtryk og skriver til dig hold-/eller uddannelsesvis på din AU-mail, når vi ved mere.


Tålmodighed og gode spørgsmål
Vi står i øjeblikket i en helt særlig situation, og det er vigtigt, at de beslutninger, vi træffer, ikke blot er hurtige, men at de også er holdbare. Det høje faglige niveau i vores uddannelser må ikke kompromitteres af de aktuelle fysiske udfordringer, og løsningerne og beslutningerne bliver truffet med dette for øje. Hav derfor tålmodighed, mens de gode løsninger falder på plads.

Skriv meget gerne til health.studadm@au.dk hvis du er i tvivl om noget.

Med venlig hilsen

Lise Wogensen Bach, prodekan for uddannelse

Anna Bak Maigaard, uddannelseschef


Din studieordning

Her kan du søge efter gældende studieordninger:

Søgeordet for din uddannelse er "klinisk tandteknik"