Studiestart 2020

Hvor og hvornår skal vi mødes?

Kære nye studerende

Rigtig hjerteligt velkommen på dit nye studium. På siden her finder du alt den vigtigste information om studiestarten..

Første dag er:

Onsdag d. 26. august 2020, kl 09.00

Du kan se dit program for de 3 introdage her.

Og som alle andre steder:

  • Husk god håndhygiejne
  • Husk at holde afstand
  • Mød ikke op, hvis du har symptomer på sygdom

Hvis du ikke kan møde ind fysisk på campus på grund af forhold, som er direkte relateret til COVID-19, har du mulighed for at få tilknyttet en studieassistent, der formidler, hvad der sker på campus. På den måde kan du fortsat følge dit studie hjemmefra.

Læs mere om studieassistentordningen på studieassistent.au.dk og se, om du kan søge.

 

Husk at tilmelde dig Facebookgruppen for studiestart TP/KT.   

Online studiestartsforløb Study@AU

Du kan allerede, inden du starter på studiet, påbegynde AU’s online introduktion til studiestarten. Forløbet hedder Study@AU og består af 4 moduler, som hvert tager ca. 30 minutter at gennemføre.

Gennem forløbet vil du få indblik i, hvad universitetet er, din uddannelse, relevante IT-platforme og de fællesskaber, du kan blive en del af på Aarhus Universitet.

Du finder link til Study@AU i dit velkomstbrev og på din studiestarts Facebook side.

Tavshedserklæring

Som studerende på IOOS er du underlagt tavshedspligt, jf. Sundhedsloven (læs nærmere herom i velkomstbrevet).

Erklæringen printes og udfyldes - afleveres i studieadministrationen, lokale 155, senest mandag den 10. september 2018.

Tavshedserklæring for sundhedspersonale