Muligheder for Klinisk tandtekniker-studerende

For studerende fra uddannelsen til klinisk tandtekniker er det muligt at komme til udlandet i forbindelse med studiet på selvarrangeret klinikophold. Det er muligt at rejse ud i forbindelse med klinikdelen på 4. semester. Det er den studerendes eget ansvar selv at finde et egnet sted til klinikopholdet, som skal afsluttes med at lave en helprotese, der dokumenteres via fotos og underskrift fra praktikvært (supervisor). Eksamen aflægges i Aarhus.

Protetik skal læses som selvstudie og afsluttes med mundtlig test i Aarhus.

Klinikopholdet skal godkendes af studienævnet.

Det er muligt at søge Erasmus stipendie til praktikophold i udlandet. opholdet skal være på min. 2 måneder og der skal udarbejdes en Learning Agreement, som underskrives af både den studerende, praktiksted og vejleder ved Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om Erasmus stipendie til praktikophold her.