Undervisning og eksamen

Oversigt over fag og ECTS-points

Læs mere om fagene i din studieordning her.

1. semester
Mikrobiologi og plakinducerede sygdomme
5 ECTS
Præprotetisk klinik
25 ECTS
2. semester
Valgfag
5 ECTS
Anatomi, fysiologi og ernæringslære
5 ECTS
Protetisk klinik 1
20 ECTS
3. semester
Klinisk Oral Fysiologi
5 ECTS
Protetisk klinik 2
25 ECTS
4. semester
Valgfag
5 ECTS
Ekstern praktik
15 ECTS
Afsluttende eksmensprojekt
10 ECTS