Semestre

Oversigt over fag og ECTS-points

Læs mere om fagene i din studieordning her.

1. semester
Mikrobiologi og plakinducerede sygdomme
5 ECTS
Præprotetisk klinik
25 ECTS
2. semester
Valgfag
5 ECTS
Anatomi, fysiologi og ernæringslære
5 ECTS
Protetisk klinik 1
20 ECTS
3. semester
Klinisk Oral Fysiologi
5 ECTS
Protetisk klinik 2
25 ECTS
4. semester
Valgfag
5 ECTS
Ekstern praktik
15 ECTS
Afsluttende eksmensprojekt
10 ECTS

Webshoplinks - briller og visir

Lydoptagelser af undervisningen

Du må som studerende ikke uden videre optage undervisningen. Det skyldes, at underviseren har den pædagogiske ledelsesret og så at sige ejer forelæsningen, og det er derfor op til den enkelte underviser at beslutte, om de studerende må optage undervisningen. Spørg altid din underviser om lov, inden du optager.

Hvis en underviser vælger at lade studerende optage undervisningen, skal underviseren være opmærksom på, at der ikke må være usaglig forskelsbehandling af de studerende. Underviseren må derfor ikke uden saglige grunde give enkelte studerende lov til at optage undervisningen, hvis andre har fået nej til at optage undervisningen. Derimod vil det være lovligt at give studerende med funktionsnedsættelser en særlig adgang til optage undervisningen, selvom andre ikke må. I dette tilfælde vil der netop ikke være tale om usaglig forskelsbehandling.

Har du som studerende optaget undervisningen, må du aldrig dele optagelserne med andre. Dette skyldes reglerne om ophavsret og databeskyttelse. Hvis du ønsker at offentliggøre optagelserne, kræver det samtykke fra både underviseren og alle øvrige medstuderende, der optræder på optagelsen.