Kursushjemmesider

Alle nuværende kursushjemmesider ligger i AUs E-learningsplatform BrightSpace (brightspace.au.dk).

Kursussiderne oprettes af administrationen. Studerende får adgang til de kurser de selv er tilmeldt. Man kan ikke se kurser, som man ikke er tilmeldt! Studerende vil kunne forvente at have adgang lidt før semester-/kvartersstart.

NB: AUs gamle E-learningsplatforme BlackBoard og AULA er ikke længere tilgængelige.

I forbindelse med BrightSpace problemer

God ide lige at kigge forbi https://studerende.au.dk/it-support/