Studienævn og studieledere

Studienævn

De tre studienævn: Board of Studies of Natural Sciences, Board of studies for engineering sciences og Board of Studies of Agriculture, Food and Veterinary Sciences behandler alle former for ansøgninger om dispensationer vedrørende eksamen, forhånds- og endelig godkendelse af merit. Herudover behandler studienævnene bl.a. uddannelsernes sammensætning og kursusudbud.

Her kan du se repræsentanterne i studienævnene samt dagsordner og referater:

Afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) håndterer bl.a. dispensations- og meritsager for studienævnet, bachelor-og kandidatkontrakter, midlertidig indskrivning, ansøgninger om genindskrivning, administrative studieskift, studieinaktivitet, studieordninger, kvalitetssikring af uddannelser, eksamensklager m.v.

NB: Dispensation og merit søges via mitstudie.au.dk.


Kontakt studienævnene på følgende mailadresser:


Studieledere

Trolle René Linderoth er studieleder for følgende uddannelser:

 • Bioinformatik
 • Biologi
 • Molekylærbiologi
 • Datalogi
 • Datavidenskab
 • Fysik
 • Astronomi
 • Geofysik
 • Geologi
 • Geoscience
 • IT-Produktudvikling
 • Kemi
 • Matematik
 • Matematikøkonomi
 • Medicinalkemi
 • Nanoscience
 • Statistik
 • Videnskabsstudier

Bernd Wollenweber er studieleder for følgende uddannelser:

 • Jordbrug, fødevarer og miljø
 • Agrobiologi
 • Agro-Environmental Management
 • Molekylær ernæring og fødevareteknologi
 • International Master of Science in Soils & Global Change (IMSOGLO)

Maibritt Hjorth er studieleder for følgende uddannelser:

Diplomingeniør

 • Bioteknologi
 • Bygning
 • Bygningsdesign
 • Elektronik - Aarhus
 • Elektrisk energiteknologi
 • Softwareteknologi (IKT)
 • Kemiteknologi
 • Fødevareteknologi
 • Maskinteknik
 • Sundhedsteknologi
 • Elektronik - Herning
 • Elektronik Online - Herning
 • Elektrisk Energiteknologi - Herning
 • Forretningsspecialisering
 • Maskinteknik - Herning

Civilingeniør

 • Biomedicinsk teknologi
 • Bioteknologi (BSc)
 • Byggeri
 • Computerteknologi
 • Elektroteknologi
 • Kemiteknologi (BSc)
 • Mekanik

Margrethe Therkildsen er studieleder for følgende uddannelser:

 • Plante-og Fødevarevidenskab
 • Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi

Tine Rousing er studieleder for følgende uddannelser:

 • Dyrevidenskab
 • Veterinærmedicin

Studielederne kan træffes efter aftale. Kontakt studielederen, hvis du ønsker at få en tid.

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk