Ansøgningen trin-for-trin

Som studerende på Natural Sciences eller Technical Sciences har du god mulighed for at tage på udveksling i udlandet. 

 • Et udlandsophold må ikke være studieforlængende. Derfor skal du så vidt muligt sammensætte dit studie, så du tager 30 ECTS-point pr. semester ligesom herhjemme. Hvis det ikke er muligt at optjene 30 ECTS under dit udvekslingssemester, kan du supplere med et projektmodul, sommerkursus eller lign. før eller efter opholdet. 
 • Du kan søge udrejse for enten et eller to semestre.
 • Læs meget gerne siden 'Spørgsmål og svar', inden du søger.

Det meste af guiden nedenfor kan du også bruge, hvis du rejser ud på egen hånd (freemover).

Trin 1: Før ansøgning

 • Du finder dine udvekslingmuligheder i MoveONs database over aftaler. I databasen kan du læse en beskrivelse af hvert enkelt partneruniversitet, og du kan læse travel reports fra andre studerende. Du vil også kunne se, om der er særlige krav, du skal være opmærksom på og finde links til hjemmesider og kursuskataloger.

 • Studér kursusudbuddet hos de partnere, der har din interesse. For hver partner skal du vælge fag svarende til 30 ECTS.
 • Vær opmærksom på, om semesterstrukturen på det udenlandske universitet passer med den herhjemme.
 • Vi anbefaler, at du skriver minimum 3 prioriteter på din liste.
 • Du kan læse mere om valg af kurser på siden"Valg af kurser og Forhåndsgodkendelse", som du finder i menuen. 
 • Du er velkommen til at booke en samtale med din internationale koordinator hvis du har brug for vejledning omkring ansøgningen eller udlandsophold generelt. Du kan booke en samtale på siden "Kontakt", som du finder i menuen nederst under "Udveksling og studieophold i udlandet". 
 • Hvis du har brug for vejledning vedrørende kurser, skal du kontakte din uddannelsesansvarlige.
 • Derudover vil vi anbefale, at du deltager i Study Abroad messen og andre rejsud-arrangementer på Nat-Tech.

Trin 2: Insend en ansøgning

Ansøgningen udfyldes og sendes elektronisk via MoveONs ansøgningsportal inden ansøgninsfristen (1. december eller 1. maj). 

Dine oplysninger og din prioritering af universiteter er registreret og låst, når du har trykket på ”submit”, og herefter er det ikke muligt at ændre i din ansøgning.

Hvis der opstår spørgsmål under indtastning af din ansøgning, kan du sende en mail til studyabroad@au.dk.

Trin 3: Behandling af ansøgningerne og fordeling af pladser

Vi behandler alle ansøgniger på det Internationale Kontor på Nat-Tech efter ansøgningsfristen. 

Du vil modtage svar inden for 7 uger.

Hvis der er flere ansøgninger til ét universitet, end der er pladser, så tildeler vi pladserne efter 1) karaktergennemsnit og 2) studieanciennitet (hvor langt du er i studiet). 

Når vi er færdige, giver vi dig besked per mail om, om du er blevet tildelt en plads på et af dine ønskede universiteter.

Har du fået en plads, så beder vi dig om enten at acceptere eller afvise pladsen. 

Trin 4: Nominering til værtsuniversitetet

Accepterer du pladsen, så er næste skridt, at vi på AU nominerer dig hos dit værtsuniversitet. Det gør vi som regel i starten af foråret for udveksling i efterårssemesteret og i begyndelsen af efteråret for rejser i forårssemesteret.  

En nominering vil sige, at vi oplyser dit værtsuniversitet om, at vi har givet dig en plads hos dem, og så giver vi dem dine kontaktoplysninger. Herefter kontakter de dig via mail og sender dig oplysninger om, hvordan du søger om optagelse hos dem. Du skal altså ikke gøre noget, før du hører fra dit værtsuniversitet. 

Trin 5: Ansøgning til det udenlandske universitet

Du skal selv søge ind som udvekslingsstuderende på det udenlandske universitet.

Bemærk: selv om du er nomineret til pladsen, er det ikke en garanti for at du optages på det udenlandske universitet. Der kan i sjældne tilfælde opstå en situationen i ansøgningsprocessen, som AU ikke har kunnet forudse ved tildelingen af udvekslingspladsen. I sidste ende er det alene værtsuniversitetets afgørelse, om du kan optages. 

Guide til ansøgningen: 

 • Følg den vejledning du modtager fra det udenlandske universitet/din koordinator på AU og læs grundigt på det udenlandske universitets hjemmeside, så du er sikker på ansøgningsprocedure, -frist, praktiske forhold som bolig osv.
 • Lav en sprogtest (hvis nødvendigt). Det er primært de oversøiske universiteter, der kræver sprogtest. Dette vil fremgå af aftalen i MoveON's aftaledatabase.
 • Ved ERASMUS/Nordplus pladser skal du hos nogle universiteter vedlægge en underskrevet Learning Agreement (LA) i din ansøgning.
  En LA indeholder din studieplan/dine kurser på det udenlandske universitet, og den skal underskrives af din kontakt på det udenlandske universitet og din internationale koordinator på Nat-Tech senest 2 uger, før du rejser. 

  Kontakt erasmus@au.dk, hvis du skal udfylde en LA, før du har fået en mail fra AU's Erasmus-kontor med adgang til blanketten.  

Trin 6: Forhåndsgodkendelse om meritoverførsel

I semesteret inden du skal ud at rejse, skal du sørge for at indlevere en ansøgning om forhåndsgodkendelse af de kurser, du vil tage hos det udenlandske universitet, hos dit studienævn via din Selvbetjening på mitstudie.au.dk

Hvis du er i tvivl om, hvilke kurser du skal vælge og, om de kan godkendes til at indgå i din uddannelse, skal du kontakte din uddannelsesansvarlige for at få vejledning, inden du søger forhåndsgodkendelsen.

Du finder kontaktoplysninger i menuen under 'Kontakt og Studieservice' > 'Uddannelsesansvarlige og udannelsesudvalg'.  

Og du kan læse om, hvordan du vælger kurser og søger om en forhåndsgodkendelse i menuen under 'Udveksling og studieophold i udlandet' > 'Sådan søger du' > 'Valg af kurser og forhåndsgodkendelse'.

Trin 7: Inden afrejse - og lidt om økonomi

Inden afrejse

Inden afrejsen er der en række ting, du skal have ordnet, bl.a. billet, forsikring, visum og opholdstilladelse, fremleje bolig m.m. 

Du har mulighed for at tilmelde dig et Goin' Abroad Network, som giver dig mulighed for at finde og komme i kontakt med andre studerende fra AU eller øvrige universiteter i netværket, som skal på udveksling ved samme destination som dig! 

AU's Internationale Center vil inviterere dig til et pre-departuremøde, hvor de vil informere dig om alt dette.

Du kan også læse mere under 'Udveksling og studieophold i udlandet' -> 'Praktisk information inden afrejse'. 

Lidt om økonomi

 • Du vil, når du rejser igennem AU, automatisk blive indstillet til at modtage Fakultetsstipendiet på Nat-Tech som engangstilskud til dit udlandsophold. 
 • Hvis du rejser ud gennem Erasmus+, Nordplus eller Nordlys nomineres du også automatisk til et månedligt stipendium.
 • Det er også en god ide, at søge legater som supplement til budgettet.
 • Hvis du rejser ud gennem en oversøisk aftale, får du dækket studieudgifterne, men modtager ikke et månedligt stipendium.
 • Som freemover, kan du undersøge muligheden for at søge udlandsstipendiet.

Du kan læse mere om økonomi under 'Udveksling og studieophold i udlandet' -> 'Økonomi'. 

Trin 8: Mens du er ude - kursusændringer

Hvis du får brug for at lave ændringer i din studieplan i udlandet (fx kan du opleve, at et kursus ikke bliver udbudt alligevel), skal du kontakte din uddannelsesansvarlige direkte og få det nye kursus godkendt per mail.

Du skal IKKE søge om en ny forhåndsgodkendelse. 

Vær opmærksom på, at det nye kursus opfylder samme krav om ECTS-point og niveau.

Er du på udveksling under ERASMUS+ eller Nordplus/Nordlys, skal du også huske at opdatere din Learning Agreement (LA). 

 • Når du har modtaget bekræftelse på godkendelse af ændringerne i form af en ny forhåndsgodkendelse eller i anden form på skrift, skal ændringerne påføres Del II af ERASMUS+ LA-dokumentet.
 • Herefter skal du igen godkende/underskrive og indhente godkendelse/underskrive fra dit værtsuniversitet og din internationale koordinator på Nat-Tech.
 • Bemærk, at din internationale koordinator kun kan underskrive, hvis en skriftlig godkendelse fra din uddannelsesansvarlige medsendes den reviderede LA.

Trin 9: Efter hjemkomst

Efter hjemkomst er det tid til at søge om endelig godkendelse af meritoverførslen hos dit studienævn via din Selvbetjening på mitstudie.au.dk

Du kan læse om, hvordan du søger om merit i menuen under 'Regler og vejledning –> Merit –> Merit ved kurser taget på en anden uddannelsesinstitution (ind- og udland). 


Og så håber vi, du vil gøre os og andre studerende en stor tjeneste ved at udfylde en evaluering/travel report i MoveOn om dit udlandsophold, så dine erfaringer kan komme andre til gode! 

Har du brug for hjælp? 

Skriv til os på mobility.nat-tech@au.dk

Eller find din internationale koordinator i menuen under 'Udveksling og studieophold i udlandet -> Kontakt' 

Tidslinjer for de vigtigste datoer i ansøgningsprocessenFor rejser i efteråret


For rejser i foråret