SU

Udlandsstipendium

Udlandsstipendium er for dig, der arrangerer et studieophold på egen hånd, dvs. uden for AU’s udvekslingsaftaler. Du kan søge om at få udlandsstipendium i op til to år.

Stipendiet dækker helt eller delvist studieafgiften på nogle udenlandske uddannelser. 

Hvad kan jeg søge til?

 • Meritgivende studieophold i udlandet, der indgår i din uddannelse på AU, fx et eller flere semestre eller summer school i udlandet fra 5 til 120 ECTS. Det kan også være et online-kursus hos et udenlandsk universitet. Du kan kun få udlandsstipendium til studieophold, hvis dit fag vil give dig fuld merit for opholdet. Dette skal du have forhåndsgodkendt, inden du starter på opholdet. 
  Til studieophold søger du hos SU-kontoret på Aarhus Universitet via den blanket, du finder nederst på siden. 
 • Hele uddannelser på kandidatniveau i udlandet, der varer op til to år. For at få udlandsstipendium til hele uddannelser på kandidatniveau, skal uddannelsen kunne godkendes som SU-berettigende. Uddannelsen skal være normeret til mellem 60 og 120 ECTS-point. Der opnås ikke en kandidatgrad fra Aarhus Universitet. For at kunne få udlandsstipendium, skal du være optaget på en udenlandsk uddannelse, som du skal betale for. Dette skal du selv søge om, da din optagelse er uafhængig af din ansøgning om udlandsstipendiet.
 • Til hel kandidatuddannelse i udlandet søger du hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte via minSU - FastTrack

Vær opmærksom på, at der er forskellige regler for henholdsvis studieophold og hele uddannelser på kandidatniveau. Se mere på www.su.dk 

OBS: Det er ikke muligt at søge udlandsstipendium til klinikophold/praktik ved klinikker, praktiksteder, virksomheder eller sygehuse og lignende.

Hvad kan jeg få i udlandsstipendium?

Der er forskellige satser for udlandsstipendiet afhængig af, hvilke fag du skal læse i udlandet. Alle kurser skal takstindplaceres efter retningslinjer sat af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Kurser skal indplaceres alt efter, hvilket fakultet/afdeling de bliver undervist på ved gæsteuniversitetet samt kursets fagområde. Takstindplaceringen er ikke baseret på, hvilken uddannelse du læser ved AU, eller hvilke kurser de udenlandske kurser meritoverføres i stedet for i den studerendes danske uddannelsesprogram. 
Du kan se de gældende takster på SU-styrelsens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at få bekræftet, hvilken takst du vil modtage, før vi har behandlet din ansøgning, da alle listede kurser skal vurderes først.

Hvis det beløb, du kan få i udlandsstipendium, ikke rækker til at betale hele studieafgiften i udlandet, kan du også låne penge via udlandsstipendieordningen.  

Hvordan søger jeg?

Når du søger om udlandsstipendium, som led i din uddannelse på AU, skal du uploade følgende via nedenstående blanket:

 • Ansøgningsskema  (vær opmærksom på, at skemaet kan udfyldes online i Internet Explorer og Google Chrome, men ikke i Firefox. Hvis du bruger sidstnævnte browser, bør du udfylde skemaet i hånden). 
 • Forhåndsgodkendelse af de fag, du vil læse i udlandet
 • Fagbeskrivelser (kortfattede)
 • En faktura fra dit værtsuniversitet, hvoraf det fremgår, hvor meget du skal betale i studieafgift. Du kan også vedlægge en kvittering, hvis du allerede har betalt. Du kan ikke bruge udlandsstipendiet til at dække andre udgifter end studieafgiften (tuition).
  Bankkvittering, CoE eller lign. er ikke gyldig dokumentation i denne sammenhæng.
 • Kvittering skal indsendes senest 6 uger efter studieopholdets afslutning. Hvis du ikke vedhæfter den i selve ansøgningen, skal du sende den til udlandsstipendium@au.dk. Gyldig kvittering skal være udstedt til dig af det udenlandske universitet og dokumentere modtagelsen af de pågældende beløb.
  Bankkvittering eller udskrift fra betalingsplatforme er ikke gyldig dokumentation i denne sammenhæng.

Bemærk at fristen for at ansøge om udlandsstipendium er den sidste dag i den periode, du søger udlandsstipendium til. 

Behandlingstid på din ansøgning

Den vejledende sagsbehandlingstid er 6-8 uger. Der tages forbehold for ferieperioder samt for indhentning af yderligere dokumentation. 

For yderligere information om udlandsstipendium se siderne på su.dk.

Obs: Gyldig dokumentation i forhold til udlandsstipendium skal være i form af en egentlig faktura/regning (invoice) eller en kvittering for modtagelse af din betaling (receipt).

Begge dele skal være udstedt til dig direkte af det udenlandske universitet og specificere udgiften til tuition fee og evt. ansøgningsgebyr, som du enten skal betale eller har betalt.

Dokumenter som angiver udgiften som ”estimate”, ”indicative” eller lignende godtages ikke.  CoE, bankkvittering eller udskrift fra betalingsplatforme er ikke gyldig dokumentation i denne sammenhæng.

Du kan IKKE benytte Internet Explorer som browser.