Erasmus+ stipendie

Erasmus + stipendiet

Til studerende, der er nomineret til en studieplads indenfor Erasmus-programmet!

Hvert år søger Aarhus Universitet midler ved EU til Erasmus-stipendier til studieophold. Erasmus-stipendier gives til de AU-studerende, der skal på studieophold ved ét af Aarhus Universitets partneruniversiteter indenfor Erasmus-programmet.

Hvis du er på studieophold gennem Erasmus flere gange i løbet af din studietid, kan du blive tildelt stipendium flere gange. Som studerende kan du blive tildelt stipendium til max. 12 måneder på din bachelor, 12 måneder på din kandidat og 12 måneder på Ph.d-niveau.

Betingelser for stipendiet:

  • Opholdet skal have en længde af 2 til 12 måneder.
  • Opholdet i udlandet må ikke være studietidsforlængende, og opholdet skal kunne meritoverføres og indgå som en del af dit studium på AU.
  • Du forventes at tage mindst 20 ECTS pr. semester for at være berettiget til stipendiet.

UK og Brexit
Bemærk, UK er ikke længere med i Erasmus+ programmet. Du kan fortsat søge om udveksling til UK, men det bliver ikke gennem Erasmus+ programmet. Det bliver gennem en almindelig udvekslingsaftale. 

Hvornår og hvordan søger du om Erasmus-stipendium?

Automatisk nomineret til Erasmus+ stipendiet
Når du er nomineret til en studieplads indenfor Erasmus-programmet tages du automatisk i betragtning til et Erasmus-stipendium. Så du skal altså ikke indlevere en særskilt ansøgning om stipendiet.

Det er International Uddannelse (Internationalt Center), der fordeler Erasmus-stipendierne til alle AU studerende, der skal rejse ud som Erasmus-studerende. International Uddannelse får besked fra dit fakultet, når du er blevet nomineret til en studieplads. Derefter vil du modtage en e-mail sendt direkte til dig, med nærmere information omkring Erasmus-stipendiet.

Hvornår hører du nærmere om stipendiet?
Studerende der rejser ud i efteråret kan forvente at høre nærmere om Erasmus+ stipendiet i løbet af marts måned. 

Studerende der rejser ud i foråret kan forvente at høre nærmere om Erasmus+ stipendiet i løbet af juni måned. 

Hvor store stipendier er der tale om?

Stipendiernes størrelse varierer fra år til år, afhængigt af hvor mange penge AU har fået bevilget fra EU.

Stipendiets størrelse afhænger også af, hvilket land du skal til og i hvor lang tid. Der er ikke en fast sats for alle. Hvis du skal til et land med høje leveomkostninger, kan du forvente at få højere stipendium, end hvis du skal til et land med lavere leveomkostninger. Differencen mellem de 2 satser er ikke af stor betydning.

Stipendierne ligger på ca. 470-500 Euro pr. måned opholdet varer.

Så snart AU har modtaget bevillingen vil du få nærmere besked om stipendiets størrelse m.m. 

Bemærk, vi kan ikke give nogen garanti for at alle Erasmus+ studerende kan få Erasmus+ stipendie (da det afhænger af vores bevilling), men erfaringen viser at der bliver stipendier til alle. 

Sproglig vurdering

Erasmus-studerende vil blive bedt om at udføre en online sproglig vurdering, både ved starttidspunktet for studieopholdet og efter afsluttet ophold. EU vil gerne måle effekten af et studieophold i forhold til den sproglige forbedring. Det er obligatorisk at tage denne test, som ikke er ikke særlig omfattende. Resultatet af testen får ingen konsekvenser i forhold til, om du er berettiget til studieopholdet eller stipendiet. Testen vil være på dit primære undervisningssprog i udlandet.

Sprogtesten eksisterer på engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, hollandsk, svensk, tjekkisk, portugisisk, græsk, polsk, bulgarsk, kroatisk, ungarsk, rumænsk, slovakisk og finsk.

Det blå EU-sygesikringskort

For at være berettiget til Erasmus-stipendiet er det et krav, at du anskaffer The European Health Insurance Card (Det blå EU-sygesikringskort). Fra 1. august 2014 dækker dit gule sundhedskort ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark. Det blå sygesikringskort er gratis. Det blå sygesikringskort dækker ikke i alle situationer, derfor anbefaler vi, at du enten tegner en rejseforsikring eller undersøger, hvordan du er dækket ved dit nuværende forsikringsselskab.  

Learning agreement

Det er et krav fra EU, at du skal lave en Learning Agreement, når du er Erasmus-studerende. Dokumentet svarer lidt til en forhåndsgodkendelse, hvor du oplister hvilke fag du tager i udlandet og hvor mange ECTS fagene tæller. Det er både din koordinator her på AU og dit værtsuniversitet, der skal underskrive din Learning Agreement. Du vil modtage en mail fra Erasmus-teamet på AU med informationer om hvornår og hvordan, du skal udfylde din Learning Agreement. 

Dokumentation du skal aflevere

Når du er nomineret til et Erasmus-stipendium, vil du pr. mail modtage nærmere information om krav og dokumentation. Du vil blive bedt om følgende dokumentation: 

  • Learning agreement
  • Confirmation of mobility period
  • Transcript of records (karakterbevis fra dit værtsuniversitet)
  • Dokumentation for eventuel deltagelse i sprogkursus
  • Besvare online evalueringsskema (link bliver tilsendt fra EU ved afslutningen af opholdet)

Kontakt

Høegh-Guldbergs gade 4, Bygning 1650

8000 Aarhus C

Tlf: 8715 0220
E-mail: erasmus@au.dk 

Er du en Erasmus+ studerende der venter på nyt om stipendiet?
Alle Erasmus+ studerende bliver automatisk nomineret til et Erasmus+ stipendium. Så du hører fra os, når vi er klar med info. 
Studerende der rejser ud i efteråret kan forvente at høre nærmere om Erasmus+ stipendiet i løbet af marts måned.
Studerende der rejser ud i foråret kan forvente at høre nærmere om Erasmus+ stipendiet i løbet af september måned.