Nordplus/Nordlys-stipendie

Aarhus Universitet søger hvert år midler gennem Nordplus til stipendier til studieophold. Nordplus stipendierne gives til AU-studerende, der skal på studieophold ved et af Aarhus Universitets partneruniversiteter indenfor Nordplus- eller Nordlys-programmet.

Generelle betingelser:

  • Du skal have læst mindst et år af din uddannelse, inden du rejser ud.
  • Studieopholdet skal kunne meritoverføres og indgå som en integreret del af dit studie på AU.
  • Studieopholdet skal vare mellem 1 og 12 måneder.
  • Du må gerne rejse ud flere gange med Nordplus, men du kan normalt kun få stipendium i 12 måneder i alt.

Hvornår og hvordan søger jeg et Nordplus/Nordlys stipendie?

Når du er nomineret til en studieplads indenfor Nordplus eller Nordlys tages du automatisk i betragtning til et Nordplus/Nordlys stipendium, og du skal derfor ikke ansøge om stipendiet.

Hvor store er stipendierne?

Stipendiet består af et månedligt beløb på ca. 200 - 250 euro og evt. et rejsetilskud, hvis der er midler nok. Størrelsen på et eventuelt rejsetilskud afhænger af, hvor du skal hen.

Særligt for Nordplus

Når du rejser ud på en Nordplus aftale, får du ikke nødvendigvis stipendiet udbetalt af Aarhus Universitet eller af dit værtsuniversitet. Stipendiet kan sagtens komme fra et helt tredje universitet, som administrerer midlerne i dit fags netværk. Spørg eventuelt din internationale koordinator om, hvilket universitet netop du får information og kontrakter fra.

Hvis du rejser ud gennem Nordplus aftalen på Statskundskab eller Medier og Kommunikation tildeles dit stipendium af Aarhus Universitet. Du vil få besked pr. mail med nærmere informationer.

Særligt for Nordlys

Når du rejser ud på en Nordlys aftale, er det Internationalt Center, der tildeler stipendiet. Du vil få besked pr. mail med nærmere informationer.

Dokumentation

Når du kommer hjem, skal du aflevere en Confirmation of Enrolment, bekræftet af værtsuniversitetet og din endelige Learning Agreement. Du skal aflevere din dokumentation til det universitet, der har udbetalt dit stipendie.

Tilmed er det et krav, at du besvarer et evalueringsskema, som bliver sendt til din AU-mail ved udvekslingsopholdets afslutning. 

Hvis ikke du afleverer dokumentation for dit ophold og / eller ikke udfylder evalueringsskemaet, vil du blive bedt om at betale dit stipendium tilbage.


Oversigt over bilag og links