Forberedelse før mentor møde

Når du har fået en mentor

Mentor-matchningen foregår inden sommerferien. Vi bestræber os på at finde en mentor til alle ansøgere.

Efter du har fået en mentor, er det dit ansvar at tage kontakt til mentoren og få planlagt det første møde. Mødet kommer til at foregå på mentorens præmisser, dette kan være på personens arbejdsplads eller online. Det er desværre ikke muligt at få transporten til mødet betalt.

Programmet består typisk af tre møder. For at få mest ud af møderne er det en god ide at afstemme forventningerne til møderne med sin mentor. Det er desuden en god ide som studerende at være forberedt inden møderne.

Herunder kan der findes tips til overvejelser og forberedelse. 
Man kan desuden få inspiration i bogen ‘The mentoring journey’ som kan findes som e-bog. Den kan også findes i fysisk form ved at kontakte mentor@inano.au.dk.

Overvej følgende:

 • Hvorfor ansøgte du om en mentor?
 • Hvad forventer du at få ud af møderne med din mentor?
 • Hvad er dit drømmejob og hvorfor?
 • Hvad er dine styrker og svagheder?
 • Hvor ser du dig selv om 1, 3 og 5 år?

Hvad vil du lære omkring mentorens job? F.eks.:

 • Hvor tilgængeligt er jobbet 
 • Arbejdstider
 • Forventninger fra arbejdsgiver
 • Forholdet til kolleger

Forslag til samtaleemner:

 • Hvilken indflydelse har mentorens baggrund på jobbet?
 • Hvilken indflydelse har mentorens personlighed på jobbet?
 • Hvad er de vigtigste opgaver på jobbet?
 • Hvilke muligheder er der i jobbet?
 • Hvilke udfordringer er der i jobbet?
 • Hvad skal man overveje inden man tager sådan et job?
 • Kender mentoren nogen med samme baggrund i andre jobs?

Dagsorden for møderne:

Det er den studerendes ansvar at foreslå en dagsorden for møderne. Udover at forberede det ovenstående kan man også følge op på tidligere møder. Det kan være en god ide at tage noter til møderne som kan bruges til at forberede de næste møder.

Forslag til dagsorden:

Dagens mål

 • Hvad skal rammen være for mødet (længde, rundtur på arbejdspladsen, ...)?
 • Hvad er det ønskede resultat med mødet?

Afklaring af den studerendes situation

 • Har den studerende en ide om en ønsket karrierevej?
 • Kender måske drømmejobbet, men ved ikke hvordan man får det?
 • Ønskes der bare generel information og afklaring?

Næste skridt?

 • Hvilke opgaver har den studerende inden næste møde?
 • Hvilke opgaver har mentoren inden næste møde?

Sidste mål

 • Hvor forventer den studerende at være i sin jobsøgning efter møderne?