Hvordan får man en mentor?

Der findes mentorer én gang om året. Deadline for ansøgning for kandidatstuderende er i år 20. april 2023.

Ansøgningsprocessen har to dele. Først skal man lave en profil som udfyldes med ting som hvilken gruppe man skal skrive speciale i og om man har specifikke ønsker til hvilken virksomhed mentoren skal være fra. Matchet med mentoren vil bl.a. blive baseret på denne så det kan hjælpe at være detaljeret.

Profilen kan laves her.

I den anden del skal der skrives en motiveret ansøgning med denne skabelon. Her skal man beskrive sig selv, hvorfor man vil have en mentor og hvad man håber at få ud af samtalerne. Den motiverede ansøgning vises til mentoren for at give dem et indtryk af dig. Det er derfor vigtigt at skrive en god ansøgning.
Den færdige ansøgning sendes til mentor@inano.au.dk