Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Odontologi

Vip-repræsentanter

Formand: Eva Karring
Stedfortræder: VIP: Irene Dige, Lektor og Studieleder
VIP: Louise Hauge Matzen, Lektor
VIP: Golnoush Bahrami, Lektor
D-VIP: Jes Halfdan Nielsen Tandlæge, klinisk lærer

Studenterrepræsentanter:

Katrine Mølgaard Johannsen, Næstformand
Helle Lassen Zepernick
Ellen Holk Kristensen
Valerie Senger
Simone Uggerholm

Observatører:
1 fastansat Studievejleder i HE Studier
Gugge Smedegaard, Timeplanlægger
Helle Tolboe, Leder for Fællesklinikken

Mødereferater 2019

30. januar Referat

20. februar Referat

13. marts Referat

10. april Referat

22. maj Referat

19. juni Referat

1424757 / i40