Startmerit og oplysningspligt

Startmerit og oplysningspligt

Som nyoptaget studerende på en bachelor eller kandidatuddannelse har du pligt til at oplyse universitetet om, hvorvidt du tidligere har bestået uddannelseselementer eller enkeltkurser på universitetsniveau fra en anden uafsluttet uddannelse.
Merit kan som udgangspunkt kun gives for kurser, der er på samme uddannelsesniveau.

I ansøgningsprocessen skal du huske at uploade dokumentation på, at du har bestået et eller flere kurser. Grunden til dette er, at Aarhus Universitet er forpligtet til at foretage en obligatorisk vurdering af, om disse kurser er meritgivende.

Undlader du at oplyse, og/eller giver du urigtige oplysninger om eventuelle beståede fag på en videregående uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan det få konsekvenser for dine muligheder for at fortsætte på din uddannelse.

Såfremt det vurderes at uddannelsesaktiviteterne kan meriteres ind i den nye bachelor- eller kandidatuddannelse, vil meritten blive gennemført.