Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Odontologi

Vip-repræsentanter

Formand: Louise Hauge Matzen
Stedfortræder: VIP: Irene Dige, Studieleder
VIP: David Christian Evar Kraft
VIP: Golnoush Bahrami
D-VIP: Charlotte Bender

Studenterrepræsentanter:

Næstformand Ellen Holk Kristensen
Karina Herholdt Petersen
Barbara Eyolfsdóttir Ellendersen
Cecilie Krogsgaard    

Observatører:
Som suppleant for studenterrepræsentanter Ane Kirstine Lund
1 fastansat Studievejleder i HE Studier
Helle Tolboe, Leder for Fællesklinikken