Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for Odontologi

Vip-repræsentanter


Studenterrepræsentanter:

  • Næstforperson: Anna Østergaard Kirkfelt
  • Karina Herholdt Petersen
  • Sofie Louise Holm Ulsted
  • Caroline Dorthea Nygaard Iversen
  • Ida Bild Ahnfelt-Rønne


Observatører:

  • 1 fastansat Studievejleder i Health Studier

Studienævnet sekretariatsbetjenes af Uddannelsesrådgiver Eline Skjøttgaard Lorentzen Health Studier.

Studienævnsreferater 2024

Tirsdag den 30. januar

Tirsdag den 20. februar

Torsdag den 14. marts

Onsdag den 24. april

Torsdag den 23. maj

Tirsdag den 18. juni