SU-kontoret på AU

Velkommen til!

Er du nuværende eller kommende studerende på Aarhus Universitet, kan du kontakte SU-kontoret for vejledning og behandling af ansøgninger om SU-støtte, bl.a. fødselsstøtte, tillæg af klip, Ungdomskort og kilometerpenge. Vi tildeler også udlandsstipendium og en række forskellige legater.

Se meget gerne vores mange guides på hjemmesiden, så du hurtigt kan få hjælp til selvhjælp!


Aktuelle meddelelser

Den nye SU-reform

Regeringen er sammen med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti blevet enige om en ny SU-reform for de videregående uddannelser.

Vi ved desværre ikke mere om reformen, end hvad I selv kan læse jer til på nettet, så har du konkrete spørgsmål til hvad den nye reform har af betydning for dine SU-forhold, kan vi desværre ikke hjælpe endnu.
Du kan prøve at tage fat i os i august, hvor vi måske ved mere.

Du kan selv læse mere om reformens elementer lige her på Styrelsens hjemmeside, hvor der også vil blive opdateret når regeringen fremsætter lovforslag om reformen.


Starter du på en bachelor - eller kandidatuddannelse fra februar 2024, kan du søge om SU nu!

Starter du på en bacheloruddannelse fra februar 2024, kan du allerede nu søge om SU til den. Sidste frist for at søge om SU for februar er den 29. februar.
Du finder en guide til at søge om SU til din bachelor her.

Hvis du starter på en kandidatuddannelse fra februar 2024, kan du også allerede nu søge om SU til den. Sidste frist for at søge om SU for februar er den 29. februar.
Du finder en guide til at søge om SU til din kandidatuddannelse her.
Vær særlig opmærksom, hvis du er midlertidig indskrevet på din kandidat.


Er du blevet midlertidig indskrevet på din kandidat?

Hvis du er blevet midlertidigt indskrevet på din kandidat, kan du ikke modtage kandidat-SU til den.

I stedet skal du modtage SU til din bacheloruddannelse, indtil du har modtaget din afsluttende karakter på din bachelor - også selvom du følger fag på kandidaten.
Har du ikke mere SU til din bacheloruddannelse, kan du søge om slutlån, hvis du har flere slutlånsrater i klippekortet.

Forlæng din bachelor i minSU
For at fortsat modtage SU til din bacheloruddannelse, skal du forlænge din sluttid i minSU.
Det gør du under "Ret din SU" -> "Forlæng uddannelsen"

Midlertidig optaget og betinget optaget er ikke det samme
Du skal kun forlænge sluttiden på din bacheloruddannelse, hvis du ikke afslutter din bachelor ved reeksamen til februar.
Afslutter du din bacheloruddannelse ved reeksamen i februar, skal du søge SU til din kandidat fra februar 2024.


Studieplanstjek

Har du, eller er du ved at udarbejde, en individuelt tilrettelagt studieplan pga. sygdom, barsel eller andre forhold?

En individuelt tilpasset studieplan kan have konsekvenser for din SU, da din SU vil blive stoppet, hvis du bliver forsinket med mere end det tilladte antal ECTS.

Derfor tilbyder SU-kontoret nu et studieplanstjek, hvor vi gennemgår din studieplan, og vejleder og informerer om konkrete tidspunkter du skal være OBS på din SU.

Læs mere og anmod om et studieplanstjek her.


Fuldmagt

Har du brug for, at andre tager sig af dine SU-forhold, skal du sende en fuldmagt til SU-kontoret. Klik her for fuldmagt (pdf).