Generelt om eksamen

Periode for eksamenstjek og eksamenstilmelding:

 • 15. februar - 28. februar
 • 15. september - 30. september

Du er automatisk tilmeldt 1. prøveforsøg, hvis du er tilmeldt faget.

Det er dog dit ansvar, at du er tilmeldt de rigtige eksamener.
Husk derfor at kontrollere om din tilmelding er korrekt, inden eksamenstjekperioden udløber. Du kan følge dine tilmeldinger og deres prioriteringer på mitstudie.au.dk på den nye studieoverbliksside.

Hvad skal jeg tjekke?

Når du kigger på din eksamenstilmelding, skal du som minimum tjekke følgende:

 • Er du tilmeldt alle de fag, du vil gå til eksamen i?
 • Er det den rigtige prøveform?

Har du problemer med din eksamenstilmelding, skal du kontakte Health Studieservice gennem post.au (husk dit studienummer i mailen). 

Anonyme eksamener

Disse eksamensformer er altid anonyme på Health: 

 • Alle skriftlige eksamener på universitetet (stedprøver)
 • Skriftlig eksamen som hjemmeopgave uden mundtligt forsvar
 • Skriftlig eksamen som hjemmeopgave uden praktiske øvelser 
 • Skriftlige eksamen som hjemmeopgave uden vejledning

Når din eksamen er anonym, skal du ikke skrive navn, studienummer eller andet på din opgave, der kan identificere dig. 

Afmelding til 1. prøveforsøg (ordinær eksamen)

På Health er du automatisk tilmeldt din ordinære prøve (1. prøveforsøg), når du har tilmeldt dig kurset i tilmeldingsperioden 1.-5. maj/1.-5. november. Afmelding af den ordinære prøve er kun muligt ved at afmelde dig kurset i tilmeldingsperioden. Afmelding udenfor dette tidsrum kræver en dispensationsansøgning. Der kan gives dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold som f.eks. sygdom.

Til 1. semester på bacheloren: du er automatisk tilmeldt såvel undervisning som den tilhørende prøve. Hvis du vil afmelde dig prøven, kræver det en dispensationsansøgning.

Tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg

Du skal selv tilmelde dig til eventuelle 2. og 3. prøveforsøg, og dette gøres i STADS via mitstudie.au.dk.

Du kan i tabellen se, hvad du skal gøre, hvis du vil bruge 2. eller 3. prøveforsøg i samme eksamenstermin, eller hvis du er ved at planlægge, hvor du skal lægge dit 2. eller 3. prøveforsøg i en anden eksamenstermin.

2. og 3. forsøg Tilmelding Afmelding

I samme termin  

Du skal tilmelde dig reeksamen i STADS senest to hele dage efter fristen for offentliggørelse af karakteren i den ordinære eksamen.  

 

Senest syv dage inden første eksamensdag i faget.

OBS: det er ikke altid muligt at lægge reeksamen, således at der bliver mulighed for at afmelde sig igen.

Se mere i boksen nedenfor.

I anden termin

Samme frister som nu:  

15.-30. september / 15.-28. februar.

Her skal du tilmelde dig den ordinære prøve i STADS (jf. begrænset adgang til reeksamen - se nærmere nedenfor).

Adgang til reeksamen

For at kunne deltage i prøven i forbindelse med reeksamen er det en betingelse, at du har deltaget/brugt et forsøg ved den ordinære prøve i samme eksamenstermin.


Særlig for 3. prøveforsøg på bacheloruddannelsen i medicin

På bacheloruddannelsen i medicin kan du tilmelde dig reeksamen uden at have deltaget i den ordinære prøve i samme eksamenstermin, hvis du skal til dit 3. prøveforsøg i et kursus.

Eksamensafmelding 2. og 3. forsøg

Du kan afmelde dit 2. og 3. eksamensforsøg indtil 7 dage før eksamensdatoen. Herefter er det ikke længere muligt at afmelde sig eksamen.

For at afmelde dig eksamen skal du enten skrive til HE Studier på health.studadm@au.dk eller udfylde blanketten, som du finder under menupunktet "Eksamen" - "Vis til- og afmeldinger" i Studieselvbetjeningen (STADS). Dette skal ske senest 7 dage før eksamensdatoen.

Hvis du ønsker at blive afmeldt 2. og 3. eksamensforsøg senere end 7 dage inden eksamensdagen, behøver du en dispensation. Der kan gives dispensation til afmelding af eksamen, hvis der foreligger usædvanlige forhold som f.eks. sygdom.

Hvis dit 3. forsøg er tvunget grundet progressionsregler, så kan det ikke afmeldes.

Graviditet og eksamen

Er du gravid og starter eksamensperioden maks. 30 dage før din terminsdato, har du mulighed for at ønske en tidlig eksamensdato. 

Muligheden for at ønske en tidlig eksamensdato gælder kun de eksamener, der kører over flere dage, og hvor du skal op én gang. Det er typisk mundtlige eksamener. 

Når vi modtager dit ønske, ser vi på, hvad der kan lade sig gøre. Vi kan dog ikke love, at det altid kan lade sig gøre at få en tidlig eksamensdato.  
 

Sådan ønsker du tidlig eksamensdato som gravid

Send dit ønske til os i god tid. Gerne inden: 

 • 1. april (sommereksamen)
 • 1. oktober (vintereksamen). 

For at ønske en tidlig eksamensdato skal du skrive til Health Studieservice på health.studieservice@au.dk og vedhæfte din vandrejournal. 

Eksamenskrav og hjælpemidler

Du finder informationer om krav og hjælpemidler til din eksamen her:

I venstremenuen på din studieportal under "Undervisning og eksamen" kan du se, hvornår der er ordinær eksamen og reeksamen.

Eksamensresultater

Så snart resultatet er registreret, kan du se dit eksamensresultat på

Studiekort (legitimation til eksamen)

Du skal altid medbringe dit studiekort til alle eksamener.

Har du ikke fået dit studiekort, skal du medbringe følgende tre ting til eksamen:

 1. Billedlegitimation (pas eller kørekort)
 2. Indskrivningsbekræftelse
 3. Eksamensnummer

Indskrivningsbekræftelsen og eksamensnummeret finder du på Studieselvbetjeningen (STADS).

 1. Indskrivningsbekræftelsen finder du under fanebladet ”Udskrifter”
 2. Vælg udskrifter: Indskrivningsbekræftelse
 3. Eksamensnummeret finder du under fanen ”Eksamen” under Tilmeldinger.
 4. Klik på det fag du skal til eksamen i, hvorefter eksamensnummeret vil fremgå.

Eksamenssnyd

Snyd til eksamen kan have alvorlige konsekvenser.

Eksamensklage

Er du utilfreds med bedømmelsen af din eksamen, eksamensgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lign.) eller forløbet af din eksamen, er det muligt at klage.