4. semester Kandidat

Kliniske fag FK 10

 • Kliniske Fag FK 10 består af faget Fællesklinisk Kursus med Behandlingsplanlægning
 • Stoleplanen sendes på mail til dig umiddelbart før semesterstart

Kliniske fag Kir. 10

Protetik

 • Læs mere om Protetik i Kursuskataloget.

Børn og Unge 10

Vær opmærksom på, at du skal have bestået Kliniske Fag FK 8 for at du kan tilmelde dig Børn og Unge 10.

Børn og Unge 10 består af fagene:

 • Pædodonti
 • Kommuneprojekt/Ophold Kommunal Tandpleje
 • Ortodonti
 • Oral Gerontologi 

Praktik i kommunal tandpleje

Ophold i kommunal tandpleje varer 4 hverdage og afvikles i marts måned på 10. semester. Afdeling for Pædodonti meddeler dig ultimo november (på 9. sem.), hvilke kommunale klinikker du kan søge om at komme i. Du skal vælge og søge klinik i starten af december (på 9. sem). Når klinikpladserne er fordelt for du besked på Brightspace (på 9. sem.).

Hvis du skal i praktik i foråret, men ikke følger Pædodonti på 9. semester på det semester, som ligger lige forinden din praktik, skal du kontakte Klaus Balle Jørgensen eller Marie-Louise Milvang Nørregaard.

Kandidatspeciale/Odontologisk Klinik

Kandidatspecialet og Odontologisk Klinik består af to elementer:

 • Kandidatspeciale/projektopgave
 • Prøve i Odontologisk klinik

I henhold til AU's specialeregler tilmeldes automatisk specialet til dit 4. semester på kandidatuddannelsen og har ikke mulighed for at afmelde dig det. Studienævnet for odontologi har ophævet progressionskravet frem mod Odontologisk Klinik eksamen. Det betyder, at det ikke længere er et krav, at du har bestået alle andre kurser, før du kan deltage i denne eksamen.

Dumper du dit første prøveforsøg i odontologisk klinik

Dumper du dit 1. prøveforsøg i odontologisk klinik, tilmeldes du automatisk dit 2. prøveforsøg. Du kan selv vælge, om det skal placeres i juni eller i august.
Dumper du også dit 2. prøveforsøg tilmeldes du automatisk dit 3. prøveforsøg i efterfølgende eksamenstermin.

Vejledning for projektopgave

Der afholdes ingen skemasat undervisning i kandidatspecialet.

Der gives vejlederbistand efter aftale til udarbejdelse af projektopgaven. 

Der afholdes prøveklinik som optakt til prøverne i Odontologisk Klinik. Dato for prøveklinik annonceres i timetable.  

Eksamen Kandidatspeciale og Odontologisk Klinik

 • Du kan se, hvilke dage eksamen i Odontologisk klinik afholdes i den aktuelle eksamensplan på Studieportalen.
 • Vejledning vedrørende eksaminationen i odontologisk klinik offentliggøres i WISEflow