Bachelorprojekt

Tilmelding til bachelorprojekt

Sommereksamen:

Aarhus BSS Studier tilmelder dig dit bachelorprojekt forud for dit 6. semester, såfremt du følger det ordinære studieforløb. 

Du skal på dit 5. semester være opmærksom på at tilmelde dig et bachelorseminar i perioden 1. - 5. november via din studieselvbetjening (STADS), som du tilgår via mitstudie.au.dk.

Ønsker du at blive gentilmeldt dit 1. eksamensforsøg eller tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg til den ordinære sommereksamen, skal tilmelding ske via mail til studieadministrationen på: bachelor.bss@au.dk i perioden d. 11-26. marts. 

Såfremt du ønsker at afmelde dig bachelorprojektet, skal afmeldingen ske via din studieselvbetjening (STADS), som du tilgår mitstudie.au.dk, senest 14 dage inden afleveringsfristen.

Tilmelding til re-eksamen: 

Skal du tilmelde dig reeksamen i umiddelbart forlængelse af den ordinære eksamenstermin, skal du tilmelde dig via Selvbetjeningen (STADS) senest d. 5. juli.

NB! Har du afmeldt dig eksamen, kan du ikke gå til reeksamen i samme eksamenstermin. du får først mulighed for at gå til eksamen igen ved den næste ordinære eksamen.

Vintereksamen:

Ønsker du at blive gentilmeldt dit 1. eksamensforsøg eller tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg til den ordinære vintereksamen, skal tilmelding ske via mail til studieadministrationen på: bachelor.bss@au.dk i perioden d. 14-16. september.

Tilmelding til re-eksamen: 

Skal du tilmelde dig reeksamen i umiddelbart forlængelse af den ordinære eksamenstermin, skal du tilmelde dig via Selvbetjeningen (STADS) senest d. 5. februar.

OBS! Husk, at du selv har ansvaret for at kontrollere, at dine tilmeldinger er korrekte. Hvis du har spørgsmål til dine eksamenstilmeldinger, bedes du sende en mail til studieadministrationen på bachelor.bss@au.dk 

Såfremt du ønsker at afmelde dig bachelorprojektet, skal afmelding ske via Selvbetjeningen (STADS) senest 14. dage inden afleveringsfristen.

Vejleder

Din bachelorvejleder er den underviser, som du har på dit bachelorseminar.
Den vejledning, du tilbydes, er integreret i dit bachelorseminar.
Vejledning i forbindelse med dit bachelorprojekt finder sted i det semester, hvor du er tilmeldt dit bachelorseminar.
Du kan finde mere information om dit bachelorseminar i kursuskataloget

Hvis du har særlige omstændigheder, som f.eks. merit, udveksling eller andet, der gør, at du ikke er tilmeldt et bachelorseminar, er det dit eget ansvar at kontakte en vejleder for at etablere et samarbejde i forbindelse med din bacheloropgave.
Denne procedure gælder udelukkende for de studerende, som ikke er tilmeldt et bachelorseminar.

Formkrav

Bachelorprojektet må have et omfang på max. 25 normalsider af 2400 anslag inkl. mellemrum, eksl. bilag, resumé og litteraturliste.

Til bachelorprojektet skal der udarbejdes et kort resumé på engelsk (maks. 1200 tegn). Det engelske resumé indgår i helhedsvurderingen af opgaven.

Når du aflever bachelorprojektet, skal der på forsiden være anført antal tegn. 

Der er mulighed for at skrive bachelorprojektet individuelt eller i grupper af 2 personer. Ved grupper med to deltagere må opgaven have et omfang af maks. 37,5 sider.

Du kan finde alle informationer om formalia, omfang, etc., i fagbeskrivelsen, som du finder i kursuskataloget.  

Aflevering af dit bachelorprojekt

Bachelorskrivning i foråret

Hvis du skriver bachelorprojekt i forårssemestret, er afleveringsfristen for ordinær eksamen i juni måned – se eksamensplanen for den specifikke dato.

Hvis du skriver bachelorprojekt i forårssemestret  og skal tilmeldes reeksamen, se venligst eksamensplanen for re-eksamen for den specifikke dato.
NB. Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen, at man har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg i den ordinære eksamenstermin.

Bachelorskrivning i efteråret

Hvis du skriver bachelorprojekt i efterårssemestret, er afleveringsfristen for ordinær eksamen i januar måned – se eksamensplanen for den specifikke dato.

Hvis du skriver bachelorprojekt i efterårssemestret, se venligst eksamensplanen for re-eksamen for den specifikke dato.
NB. Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen, at man har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg i den ordinære eksamenstermin.

 

Du skal aflevere dit bachelorprojekt elektronisk via WISEflow.

Eventuelle bilag skal dog uploades under "Ekstra materiale".  
Du skal forsyne alle eksamensopgaver med studienummer og navn, fag og vejleder/underviser.

Hvis du dumper dit bachelorprojekt

Hvis du ikke opnår en bestået karakter for et afleveret bachelorprojekt, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejdet en revideret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder. Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig reeksamen i dit bachelorprojekt.

 

 

Hvis du udebliver fra dit bachelorprojekt

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojektet inden afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.
Herefter er det dit eget ansvar, at du bliver tilmeldt eksamen i dit bachelorprojekt på ny.

Bedømmelse

Dit bachelorprojekt vil blive bedømt senest 6 uger efter aflevering.
Du kan finde flere informationer omkring bedømmelse på denne side.