Vurdering af undervisningsmiljøet på Health

Kort om vurderingen

Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på alle uddannelser på alle universiteter i Danmark.

Aarhus Universitet laver vurderingen hvert 3. år, ved at der udsendes et spørgeskema til alle studerende med spørgsmål omkring deres undervisningsmiljø.

Formålet med vurderingen er, at uddannelsesmiljøerne kan drøfte og udpege de områder, hvor der er behov for gøre en indsats for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende.

Sådan vurderes undervisningsmiljøet

Vurderingen af undervisningsmiljøet sker på baggrund af data indsamlet via studenterundersøgelsen i efteråret 2020.

Datamaterialet drøftes i studienævnene på Health, hvor alle uddannelser er repræsenteret af både studerende og undervisere. Studienævnene beslutter i samarbejde med institutterne og fakultetet planer for, hvordan undervisningsmiljøet udvikles.

Læs mere om studenterundersøgelsen og se resultater af undersøgelsen. 

 

 

Sådan får du indflydelse

Du er som studerende repræsenteret i studienævnet via de studenterrepræsentanter der er valgt fra din uddannelse.

Her kan du se, hvem der sidder i dit studienævn.

Du er meget velkommen til at kontakte vedkommende, hvis du ønsker at deltage i drøftelserne om undervisningsmiljøet.

Plan for udvikling af undervisningsmiljøet på Health

Følgende planer for udvikling af undervisningsmiljøet på Health er besluttet i studienævnene og herefter godkendt af Institutledelserne og Health Uddannelsesforum i løbet af efteråret 2021. 

Handleplan for undervisningsmiljø på Folkesundhedsvidenskab
Handleplan for undervisningsmiljø på Idrætsvidenskab 
Handleplan for undervisningsmiljø på Medicin
Handleplan for undervisningsmiljø på Odontologi
Handleplan for undervisningsmiljø på Oral sundhed 
Handleplan for undervisningsmiljø på De sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser

I Health Uddannelsesberetning 2021 er der skrevet et opsamlende afsnit vedr. undervisningsmiljøvurderingen på Health. 
Studienævnene vil løbende følge op på planerne på uddannelsesniveau, mens Health Uddannelsesforum løbende vil følge op på eventuelle planer på fakultetsniveau.

Der vil blive fulgt op på handleplanerne på det årlige statusmøde for uddannelserne i juni 2022, hvor der også følges op på øvrige handlinger og initiativer i relation til kvalitetssikring- og kvalitetsudvikling af uddannelserne.