Læsepladser og grupperum på Health

Hvordan booker jeg?

Der findes læsepladser og grupperum flere forskellige steder på universitetet, hvor du kan finde ro til fordybelse eller gruppearbejde. I alt er der på Health ca. 1.300 studiepladser.

Du booker via https://roombooking.au.dk/, og du finder en vejledning her.

Reglerne for booking af lokaler på Health er følgende:

 • Du kan booke 3 dage frem
 • Max.12 timer pr. studerende pr. uge
 • Max. 3 timer ad gangen pr. studerende
 • I nødstilfælde kan det være nødvendigt at flytte din booking pga. akutbehov for undervisning (vi hjælper, det bedste vi har lært med at finde et nyt lokale).
 • Ved udeblivelse er lokalet frit tilgængeligt efter 15 minutter. Vær dog opmærksom på, at hvis lokalet er booket til undervisning har dette altid fortrinsret, og du kan blive bedt om at forlade lokalet.
 • Ved booking af store undervisningslokaler, skal døren altid stå åben, så flere grupper kan arbejde i lokalet
 • Da det er store lokaler, kan ingen lokaler bookes eksklusivt af én gruppe
 • Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Health Studieservice via denne e-mail: lokaler.health@au.dk

Læs mere under den enkelte lokation nedenfor.

Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

Det Kgl. Bibliotek - Aarhus har ca. 300 velindrettede studiepladser – alle med adgang til trådløst netværk.

Roen til fordybelse finder du på vores læsesal med ca. 90 studiepladser.

Når du skal bearbejde dine problemstillinger sammen med medstuderende, kan du bruge vores grupperum. De kan reserveres, så du er sikker på, at din gruppe har rum til dialog og diskussion af opgaver og oplæg. Skriv dig på listen ved indgangen til grupperummet.

Victor Albeck Bygningen (VAB) - for alle Health studerende

I Victor Albeck bygningen tilbyder vi både studiepladser og læsesale.

Studiepladser

Du finder mange individuelle studie- og arbejdspladser på AU Library, Sundhedsvidenskab (i VAB). Her er dog også offentlig adgang for alle til at komme og bruge samlingerne, så du kan ikke regne med, at der er helt stille.

Der er grupperum/møderum af forskellig størrelse samt studiepladser på 2. sal/gangene. 

Du booker et lokale i VAB vis MyTimeTable, og du finder en vejledning øverst på siden.

Læsesale

Hvis du har behov for fuldstændig arbejdsro, kan du benytte læsesalene i Victor Albeck bygningen. Vi har en læsesal på 1. sal samt en stor og en mindre læsesal i kælderen - i alt er der 99 pladser.
På læsesalene skal mobiltelefoner være slukkede, og du må ikke anvende pc.

Dalgas Avenue - forbeholdt Idrætsvidenskab

Du finder en oversigt over, hvor der er pladser og rum - der er ikke mulighed for at booke rummene, så det er først til mølle. 

 • 1. etage: Kantinen er indrettet, så den også kan anvendes til studierelaterede aktiviteter som individuel forberedelse og gruppearbejde.  I kantinen er der plads til 90 personer.
 • 2. etage: her er der både et loungeområde samt flere lokaliteter med gruppearbejdspladser. I alt er der plads til ca. 20 personer ved gruppearbejdspladserne, som er fordelt i lokalerne 202, 204 og 244.
 • 3. etage: her er der indrettet gruppearbejdspladser med plads til ca. 20 personer fordelt i lokalerne 301 og 312.
 • 4. etage: her er der indrettet gruppearbejdspladser i lokale 412, hvor der er plads til 2 grupper på i alt 6 personer.
 • 5. etage: her er der indrettet gruppearbejdspladser i lokale 501, hvor der er plads til 10-15 grupper på i alt ca. 50 personer. Herudover er der indrettet et mindre loungeområde til afslapning.

Der er desuden etableret et antal læsepladser på 3. sal (det gamle bibliotek)

Specialepladser Idræt:

Idræt har 24 specialepladser på Dalgas, og du kan læse mere her

Specialepladser Sygepleje:

Sektion for Sygepleje har fået tildelt 6 specialepladser på Dalgas, og du kan læse mere på denne side.

Medicinerhuset - kun for medicinstuderende

I Medicinerhuset er der tre etager med læsesale, hvilket svarer til ca. 153 pladser. Derudover er der grupperum af varierende størrelse (5-34 pladser), der kan bookes ved at skrive sig på en seddel udenfor døren.

I stueetagen er der varmestuen, loungen og et rum mere, hvor der er opstillet borde, som man kan sidde og arbejde ved.

Vandrehallen, Anatomi, Bygning 1230

Her er indrettet gruppearbejdspladser langs gangareal, hvor der er plads til ca. 5 grupper – i alt 30 personer.

Anatomi, Bygning 1231

Lokalet er indrettet med individuelle læsepladser, gruppearbejdspladser og loungeområde. De individuelle læsepladser er tiltænkt kortere ophold og omfatter ca. 10 pladser fordelt på stole og bænke.

Gruppearbejdspladser har plads til ca. 25 personer, mens loungeområdet omfatter et større sofaarrangement med plads til 15-20 personer.

Bartholin, Bygning 1240

Her findes en læsesal med 52 pladser.

Bygning 1264

Der er grupperum/møderum af forskellig størrelse.

1264-023 er stillerum med plads til ro og fordybelse. 

Bygning 1150

I bygning 1150 bruges lokale 123 som et læse/gruppearbejdsrum.

Dertil er der tre mindre grupperum til hhv. 4, 5 og 6 studerende, som det ikke er muligt at booke.

Tandlægeskolen

Som studerende på Tandlægeskolen har du nedenstående muligheder for at bruge læsepladser:

Bygning Lokale Type Størrelse Tilgængelighed
1614 K98 Undervisningslokale med PC 20 Forbeholdt studerende på IOOS - kan ikke bookes. 
1614 K99B Seminarrum 15 Kan bookes af alle via roombooking
1614 Kantine Kan benyttes til studierum uden for kantiners åbningstider
1614 076 Undervisningslokale, Elos 40 Kan bookes af alle via roombooking
1614 198 KOP Seminarrum 22 Forbeholdt studerende på IOOS kun åbent til kl. 16.00 - kan ikke bookes. 
1614 294 BØ Seminarrum 20 Forbeholdt studerende på IOOS kun åbent til kl. 16.00 - kan ikke bookes. 
1614 298B BUF Seminarrum 40 Kan bookes af alle via roombooking
1614 374 Pædagogisk værksted 12 Forbeholdt studerende på IOOS - kan ikke bookes. 
1613 047 Undervisningslokale, Dike 24 Kan bookes af alle via roombooking
1613 049 Undervisningslokale, Panacea 80 Kan bookes af alle via roombooking
1613 109 Undervisningslokale, Asklepius 60 Kan bookes af alle via roombooking
1613 134 RAD Seminarrum 16 Forbeholdt studerende på IOOS - kan ikke bookes. 
1613 135 Undervisningslokale, Epione 75 Kan bookes af alle via roombooking
1613 147 Undervisningslokale 54 Kan bookes af alle via roombooking
1613 208 FK 2 Seminarrum  20 Forbeholdt studerende på IOOS kun åbent til 16.00 - kan ikke bookes. 
1613 252 OR Seminarrum ? Forbeholdt studerende på IOOS kun åbent til 16.00 - kan ikke bookes. 
1613 330 FK 3 Seminarrum 16 Forbeholdt studerende på IOOS kun ånemt til 16.00 - kan ikke bookes. 
1613 348 Samtalerum 6 Forbeholdt studerende på IOOS kun åbent til 16.00 - kan ikke bookes. 
1613 366 Seminarrum ? Forbeholdt studerende på IOOS kun åbent til 16.00 - kan ikke bookes. 
1612 018 Undervisningslokale, Apollonia 90 Kan bookes af alle via roombooking
1611* 023 PC-rum 13 Forbeholdt studerende på IOOS - kan ikke bookes. 
1611* 029 Læsesal  ? Forbeholdt studerende for IOOS - kan ikke bookes. 
1610 375 Undervisningslokale, Laso 30 Kan bookes af alle via roombooking
Grønnegården Drivhuse 

*Du skal bruge dit studiekort for at komme ind i lokale 023 og 029. Læsesalen lukker kl. 17.00 og har lukket i weekenderne.