Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Medlemmer af studienævnet for Idrætsvidenskab

VIP-medlemmer:

Studenter-medlemmer

  • Mikkel Jessen Weissert (næstformand)
  • Tre vakante pladser pga. manglende kandidater til valget. I stedet for deltager følgende studerende som observatører i studienævnets møder
    • Laura Johanne Windahl Ladekjær 
    • Rikke Kallesøe Madsen
    • Mia Christensen
    • Cecilie Holmegaard Meyer

Studienævnet sekretariatsbetjenes af Inge Hougaard Ipsen

Dagsordener og referater 2024

30. januar 2024 - ordinært møde

Dagsorden og referat 

30. januar 2024 - Konstituerende møde

Dagsorden og referat 

27. februar 2024 

Dagsorden og referat 

19. marts 2024 

Dagsorden og referat 

23. april 2024 

Dagsorden og referat 

28. maj2024 

Dagsorden og referat 

18. juni 2024 

Dagsorden og referat 

27. august 2024 

Dagsorden og referat