Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Medlemmer af studienævnet for Idrætsvidenskab

VIP-medlemmer:

Studenter-medlemmer

  • Marie Elisabeth Andersen (næstformand)
  • Frederik Forsberg Thybo
  • Mikkel Jessen Weissert
  • Laura Johanne Windahl Ladekjær 


Studienævnet sekretariatsbetjenes af Inge Hougaard Ipsen

Dagsordener og referater 2023

31. maj

25. april

29. marts

7. marts 

1. februar konstituerende møde

1. februar - ordinært møde

9. januar (rykket fra 20. december 2022)