Ny bachelorstudieordning i 2020

Indfasning af nye studieordning for bachelorstuderende

Studienævnet for Idrætsvidenskab har vedtaget en ny studieordning, som træder i kraft fra september 2020. For nuværende studerende betyder den nye studieordning følgende:

Du begyndte på studiet i september 2018 eller før: der er ingen ændringer i dit uddannelsesforløb, dvs. du færdiggør din uddannelse på 2014-ordningen.

Du begyndte på studiet i september 2019: Du vil blive overflyttet til overgangsordningen. Dette foregår problemfrit, såfremt du ikke kommer bagud eller er kommet bagud på dit studie. 

Du læser tilvalg på idrætsvidenskab: der er ingen ændringer i dit uddannelsesforløb, dvs. du færdiggør din uddannelse på 2014-ordningen.

Nedenfor kan du se en oversigt over sidste udbud af undervisning og eksamen på 2014-ordningen.

Sidste udbud af undervisning og eksamen for kurser på 2014-ordningen

Hvis du kommer eller er kommet bagud med et eller flere af dine kurser, kan du her se en oversigt over, hvornår du senest kan følge de pågældende kurser og gå til eksamen i dem. Hvis du ikke når at følge og bestå kurserne, inden de udbydes sidste gang, overflyttes du til den nye studieordning og vil få merit i henhold til nedenstående meritskema.

Sidste undervisningOrdinær eksamenReeksamen
(2. eksamensforsøg)
Ordinær eksamen
(3. eksamensforsøg)
1. semester*Efterår 2019Vinter 2019/20Vinter 2019/20Vinter 2020/21
2. semester*Foråret 2020Sommer 2020Sommer 2020Sommer 2021
3. semesterEfterår 2020Vinter 2020/21Vinter 2020/21Vinter 2021/22
4. semesterForåret 2020Sommer 2020Sommer 2020

Sommer 2021

* = Datoerne for 1. og 2. semester gør sig også gældende for bachelortilvalget i Idrætsvidenskab.

Meritskema fra 2014-ordningen til 2020-ordningen

Følgende meritskema er en oversigt over de kurser på 2020-ordningen, som erstatter kurserne på 2014-ordningen. Hvis du bliver flyttet til 2020-ordningen, skal du ikke selv foretage dig noget i forhold til meritansøgning – det sker automatisk, såfremt du har bestået dine kurser.

2020-ordningenECTSMeritgivende kurser fra 2014-ordningenECTS
Svømning*5Svømning5
Kropsbasis*10Kropsbasis5
Boldspil10Boldbasis
Boldspil
5
10
Anatomi og biomekanik*10Anatomi
Biomekanik
5
5
Idrætspædagogik5Idrætspædagogik5
Dans og performance*5Gymnastik og
bevægelseskommunikation
5
Sport history and sport sociology*10Humanistisk og
samfundsvidenskabelig idrætsteori
10
Menneskets fysiologi*10Ingen merit  
Videnskabsteori5Idrættens videnskabsteori5
Friluftsliv5Friluftsliv 5
Arbejds- og træningsfysiologi10Arbejds- og træningsfysiologi10
Idrætspolitik, sundhedsbegreber og samfund10Ingen merit
Basal epidemiologi og statistik10Epidemiologi og idrætsstatistik10
Introduktion til kvalitative metoder5Introduktion til kvalitative
metoder i humanistisk og samfundsvidenskabelig
idrætsforskning
5
Valgfag5Atletik5
Valgfag5Fysisk træning5
Valgfag5Valgfag5
Valgfag10Valgfag10

* = Fagene gør sig også gældende for bachelortilvalget i Idrætsvidenskab.