Specialepladser

Retningslinjer for specialepladser på Idrætsvidenskab

Specialepladser på Idrætsvidenskab

Instituttet har 24 specialepladser på Dalgas Avenue, og pladserne udloddes hvert semester.

Ansøgningsfrister:

  • Foråret: 15. januar
  • Efteråret: 15. august.


Du søger via denne formular.

Du skal bruge dit brugernavn for at logge på - læs hvordan du finder det her.

Du vil få besked via din post.au.dk mail, om du har fået en specialeplads senest 1. februar eller 1. september.

Efter tildeling af plads, får du adgang til lokalet ved henvendelse til Martin Hawkins på mail mh@ph.au.dk.

Du kan ikke forlænge din specialeplads, heller ikke på grund af orlov, dispensation osv., men du kan genansøge om en ny specialeplads. I tildelingen af specialepladser vil nye ansøgere blive prioriteret over studerende, der allerede har haft specialeplads.

Retningslinjer for den tildelte specialeplads:
Med din underskrift accepterer du din del af ansvaret for lokalet - dvs. oprydning og vedligehold af inventar. 

Du hæfter personligt for nøglekort og nøgle. Pris ved mistet nøgle er 300 kr. Ved misvedligehold af specialepladsen fratages du øjeblikkeligt adgangen.