Corona og sommereksamen 2021

Om eksamensplanerne

Eksamensplanerne er foreløbige, og der kan komme ændringer til undervejs.

Sådan gør vi for at undgå coronasmitte til eksamen

Det skal være trygt og sikkert at gå til eksamen - på trods af Corona. 

Når vi planlægger stedprøver med fysisk fremmøde, tager vi udgangspunkt i de gældende sundhedsfaglige retningslinjer og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Læs mere: Sundhedsstyrelsens hovedprioriteter til forebyggelse af corona-smitte
Læs mere: Retningslinjer for ansvarlig håndtering af covid-19 på de videregående uddannelser.

Overordnede principper: 

 • Der vil være flere adgange end normalt til eksamenslokalerne (hvor det er muligt).
 • Vi tilstræber at fordele stedprøver over en større del af eksamensterminen end normalt.
 • Vi indfører ekstra rengøring af toiletter og fælles kontaktpunkter mellem de skriftlige tilsynsprøver. 
 • Det er et krav, at alle bærer mundbind eller visir, når de færdes indendørs på universitetet. Mundbindet kan tages af, når man sidder ned.
 • Studerende skal tage mundbind på, hvis de skal have hjælp, selvom de sidder ned. 
 • Tilsynsvagter og IT-supportere bærer mundbind/visir, samt handsker, når en studerende skal have hjælp.
 • Tilsynsvagter har handsker på, når de uddeler og indsamler eksamensopgaver, kladdepapir o. lign.
 • Studerende sidder med minimum 2 meters afstand mellem hinanden. 
 • Afstanden måler vi fra stolesæde til stolesæde.

Skiltning:

 • Vi har sat skilte og afmærkninger op, så alle der er involveret i eksamen, ved hvordan de skal opføre sig.

Værnemidler:

 • AU stiller værnemidler (håndsprit, mundbind, visir, handsker) til rådighed for tilsynsvagterne.
 • AU opstiller plexiglasafskærmninger på de steder, hvor der er flest studerende.
 • AU stiller desinfektionsservietter til rådighed for de studerende til aftørring af pladsen - som udgangspunkt 2 pakker pr. plads.
 • AU sørger for ekstra skraldespande med låg til brugte mundbind.

Rengøring:

 • AU rengør lokalerne hver morgen, inden de studerende møder ind - også lørdage og evt. søndage.
 • AU rengør toiletter og fælles kontaktpunkter (håndtag, gelændere etc.) mellem tilsynsprøverne.
 • AU tømmer alle papirkurve/skraldespande mellem tilsynsprøverne. 

Vores retningslinjer når vi afvikler eksamen med fysisk fremmøde

Generelt

AU's generelle retningslinjer beskriver blandt andet, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver smittet eller er nær-kontakt til en smittet op til eksamen.

Find AU's retningslinjer for sommereksamen her

Får du brug for at blive afmeldt eksamen på grund af corona, skal vi have din ansøgning senest 2 hverdage efter eksamensdagen. 

Stedprøve

Inden du møder op: 

 • Du skal kunne fremvise gyldigt coronapas. Et coronapas er gyldigt, når der kan fremvises dokumentation for ét af følgende forhold:

  • En negativ COVID-19-test (PCR eller antigentest), der er taget inden for de seneste 72 timer. Hvis testen er taget for mere end 72 timer siden, kan testkravet alligevel opfyldes, hvis man jævnt fordelt over de seneste syv dage – for eksempel dag 1 og dag 4 – har fået taget to negative COVID-19-tests.
  • En positiv COVID-19-test, som er foretaget ved PCR-test, og som er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel.
  • Dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb (mindst 14 dage og højst 42 dage efter første stik). Hvis der går mere end 42 dage efter første stik, skal du kunne fremvise dokumentation for et afsluttet vaccinationsforløb (mindst 14 dage efter den sidste dosis).
   
 • Tjek at du kan logge ind i det digitale eksamenssystem (Digital Eksamen eller WISEflow).
 • Tjek retningslinjerne for den pågældende tilsynsprøve (f.eks. om du må have hjælpemidler med, og i så fald hvilke).
 • Hold dig opdateret via din studieportal om gældende retningslinjer vedrørende COVID-19, test og dokumentationskrav.
 • Husk at der nu er oprettet teststeder med superviseret selvpodning på campus i Aarhus og Herning. 

Læs mere: Universitetets retningslinjer for test

Når du møder op:

 • Der er et afstandskrav på 2 meter til de skriftlige tilsynsprøver. Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Mød gerne op i god tid inden tilsynsprøven starter. 
 • Hav dit studiekort klar, så vi undgår for stor kødannelse ved indtjekning.
 • Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og ind i det lokale, du skal være i.
 • Følg tilsynsvagternes anvisninger.

Inden stedprøven går i gang: 

 • Sprit din plads af med desinfektionsservietter inden eksamen.
 • Sørg for at lægge de brugte desinfektionsservietter i skraldespanden lige efter brug.  
 • Bliv så vidt muligt siddende på din plads, inden eksamen går i gang.
 • Hvis du rejser dig, skal du sørge for at holde god afstand til andre.
 • Læg mobiltelefon og smart watch i din taske inden tilsynsprøven går i gang.
 • Husk at tage alt hvad du skal bruge i løbet af tilsynsprøven op af din taske inden eksamen starter.
 • Placér dit studiekort på bordet, så det er synligt for tilsynsvagterne under hele tilsynsprøven. 


Efter stedprøven:

 • Sprit dine hænder af.
 • Sørg for at rydde din plads og smid papir og affald i skraldespanden.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug.
 • Er du tidligt færdig, så husk at tage hensyn til de medstuderende, der stadig er i gang med eksamen.
 • Lad dem, der sidder tættest på udgangen, komme ud først.
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Følg tilsynsvagternes anvisninger. 


Mundtlig eksamen – samt kliniske og praktiske eksamener

Inden du møder op: 

 • Du skal kunne fremvise gyldigt coronapas. Et coronapas er gyldigt, når der kan fremvises dokumentation for ét af følgende forhold:

  • En negativ COVID-19-test (PCR eller antigentest), der er taget inden for de seneste 72 timer. Hvis testen er taget for mere end 72 timer siden, kan testkravet alligevel opfyldes, hvis man jævnt fordelt over de seneste syv dage – for eksempel dag 1 og dag 4 – har fået taget to negative COVID-19-tests.
  • En positiv COVID-19-test, som er foretaget ved PCR-test, og som er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammel.
  • Dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb (mindst 14 dage og højst 42 dage efter første stik). Hvis der går mere end 42 dage efter første stik, skal du kunne fremvise dokumentation for et afsluttet vaccinationsforløb (mindst 14 dage efter den sidste dosis).

 • Husk at der nu er oprettet teststeder med superviseret selvpodning på campus i Aarhus og Herning. 

Læs mere: Universitetets retningslinjer for test.   

Når du møder op:

 • Sprit hænderne af, når du går ind i bygningen og ind i det lokale du skal være i.
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.

Inden den mundtlige eksamen går i gang: 

 • Hold afstand til både medstuderende, eksaminatorer og eventuelle vagter, når du venter uden for eksamenslokalet.
 • Bliv siddende på din plads, indtil du bliver hentet af en eksaminator eller en vagt, hvis du opholder dig i et ventelokale. 

Under den mundtlige eksamen:

 • Sprit dine hænder af før og efter, du går ind i eksaminationslokalet.
 • Overhold afstandskravet på min. 2 meter, når du går ind i eksaminationslokalet.

Efter den mundtlige eksamen:

 • Ryd din plads og smid eventuelt notepapir og affald i skraldespanden.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug
 • Husk at spritte dine hænder af, inden du starter.
 • Undgå trængsel uden for lokalerne - hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Følg tilsynsvagternes anvisninger.

Bytte af eksamenstider

Det er som udgangspunkt ikke muligt at bytte eksamenstidspunkt. Heller ikke selvom du har fundet en anden med-studerende at bytte med.

Det gælder både bytte af eksamenstider inden for samme dag, men også for eksamenstider på forskellige datoer.

Usædvanlige forhold

Kan du dokumentere usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge en dispensation om at få byttet din eksamenstid.

Læs mere om dispensationsmuligheden og se eksempler på usædvanlige forhold her