Studieordninger

Din studieordning

En studieordning beskriver din uddannelse. Herunder hvilke fag den består af, hvilke bestemmelser uddannelsen baserer sig på og hvilke regler, du som studerende er underlagt.

Dit studienævn

Dit studienævn udstikker rammerne for din uddannelse.

Det er studienævnet der, sammen med studieleder, planlægger, udvikler og kvalitetssikrer uddannelsen. Det er også studienævnet der behandler personsager såsom dispensationsansøgninger og merit.

AU's regelsamling

AU's regelsamling er den formelle beskrivelse af de rammer din uddannelse og dit universitet fungerer på. Den er baseret på de bekendtgørelser, der med mellemrum udstedes af ministeriet.