Eksamenstil- og afmelding

Tilmelding til ordinær eksamen

Hvis du er tilmeldt et fag, er du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget. Det er vigtigt, at du tjekker på Studieselvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte.

I din studieordning finder du en oversigt over, hvilke fag/eksamener du skal tilmeldes.

Finder du fejl i eksamenstilmeldingerne eller ønsker du at blive tilmeldt yderligere eksamener, skal du sende en mail til eksamensadministratoren for din uddannelse.

Karaktererne offentliggøres senest 4 uger efter eksamensdatoen.

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består dit 1. eksamensforsøg skal du selv tilmelde dig reeksamen. Du tilmelder dig via Studieselvbetjeningen (STADS). Forud for hver eksamenstilmeldingsperiode vil du modtage en meddelelse på BlackBoard om tilmeldingsproceduren for netop din uddannelse. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig reeksamen i reeksamensperioden (i henholdsvis februar eller august) er det en forudsætning, at du har været tilmeldt/har brugt et eksamensforsøg ved den umiddelbart forudgående ordinære eksamen.

Har du været til din ordinære eksamen ved midterm, er reeksamensperioden ligeledes i februar/august.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat i enten Studieoverblikket (mitstudie.au.dk ) eller i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.   

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Har du afmeldt dig den ordinære eksamen, kan du ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at de fleste eksamener kun udbydes én gang om året, og det kan derfor medføre forsinkelse i dit studieforløb at udsætte eksamen. 

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester:

Semester Reeksamenstidspunkt Deadline for tilmelding
Efterår Februar 6. februar
Forår August 7. juli

OBS: Du kan kun tilmelde dig reeksamen i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin/i samme semester.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat i enten studieoverblikket på mitstudie.au.dk  eller i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.   

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. (Dvs. at 14-dages fristen ikke gælder ved reeksamen.)

Sådan tilmelder du dig reeksamen i samme semester

  • Log ind på mitstudie.au.dk
  • Gå til 'Genveje til selvbetjening'
  • Klik på 'STADS'
  • Gå til 'Eksamen'
  • Vælg 'Tilmeld' og udfyld tilmeldingsblanketten

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at de fleste fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et senere semester:

Semester Eksamenstidspunkt Deadline for tilmelding
Efterår Midterm 3. juni
Efterår December/januar 24. september
Forår Midterm 10. december
Forår Maj/juni 21. marts

Vær opmærksom på, at du ikke kan tilmelde dig reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester via Studieselvbetjeningen(STADS). Du bedes i stedet tilmelde dig ved at sende en e-mail til BSS Studier:

Efter ovennævnte frister kan tilmelding til eksamen kun ske ved ansøgning om dispensation til for sen eksamenstilmelding.  

Dispensation i forbindelse med reeksamen

Hvis du har brug for at søge om dispensation i forbindelse med reeksamen (f.eks. forlænget tid ved eksamen, særlige forhold, 4. eksamensforsøg mm.), skal din ansøgning være indsendt senest den dato, hvor der er frist for tilmelding til reeksamen for alle fuldtidsstuderende på bachelor- og kandidatuddannelser. 

I sommerperioden (primært juli måned) må der forventes lidt længere sagsbehandlingstid. Har du f.eks. søgt om dispensation ifm. eksamen i august, kan du risikere, at du først får svar kort tid før eksamen afholdes.

Du skal være opmærksom på at tjekke din e-Boks jævnligt, da studienævnets afgørelse kan komme indtil dagen før din reeksamen.

Husk hvis du har fået en dispensation til forlænget eksamenstid ved den ordinære termin, fremgår det af denne, hvis den også er gældende til reeksamen. Du opfordres til at læse din afgørelse og følge de anvisninger, der står.

Sådan søger du dispensation

Afmelding af eksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne afmelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Før du afmelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Kontakt

Har du spørgsmål til din eksamenstilmelding, kontakt 

kandidat.bss@au.dk