Aarhus BSS Student Services - Virksomhedskommunikation og ITKO

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Kontakt Aarhus BSS Student Services hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan bl.a. få hjælp til:

 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Fag- og eksamenstilmeldinger
 • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
 • Hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studieprogram eller din trivsel på studiet, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

Disse dage holder vi lukket

Vi har lukket på alle helligdage (inkl. 5. juni), i uge 13 (Påsken) og uge 29, samt den 23. december - 1. januar (begge dage inklusive).

Hjælp til digital selvbetjening

Log ind på mitstudie.au.dk for at komme til Studieselvbetjeningen (STADS), hvor du selv kan: 

 • Printe karakterudskrifter
 • Printe indskrivningsbekræftelse
 • Se dine karakterer
 • Se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger
 • Se din maksimale studietid

Studieadministrationen Aarhus BSS Studier

Ansvarsområde Kontaktperson Mail Tlf.

Undervisnings- og eksamenstilmelding (bachelor)

Gitte L. Nielsen bachelor.bss@au.dk    9352 1639
Undervisnings- og eksamenstilmelding (kandidat)   Tina Aronro kandidat.bss@au.dk    9352 2335

Dispensationer

Linda Esmann Andersen lea@au.dk 9352 2340
Forhåndsvurdering og merit Linda Esmann Andersen lea@au.dk 9352 2340
Studienævnsbetjening  Hanne Falsig haf@au.dk  9352 1640
Eksamensklager   Tina Lindhardt   tln@au.dk 9352 2338
Studievejledning  Studenterstudievejlederne counsellor.mercit.bss@au.dk 9352 2695
Studie- og trivselsvejledning  Lene Birkegaard Pedersen lbp@au.dk  9350 8299
Studie- og trivselsvejledning  Niki Rasmussen nira@au.dk 2338 2427