Institut kontakt

Titel 

Navn 

Institut

ITKO Studieleder Anne Gammelgaard Ballantyne Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH)
ITKO Studienævnsformand     Christa Thomsen Institut for Virksomhedsledelse (MGMT)  
ITKO koordinator    

Christiane Marie Høvring

Institut for Virksomhedsledelse (MGMT)  
ITKO studiesekretær     Ulla Salomonsen 

Institut for Virksomhedsledelse (MGMT)