Er du blevet krænket eller chikaneret?

Hvem kan hjælpe mig?

På Aarhus BSS er der plads til alle. Chikane, mobning, vold og diskrimination tolereres ikke. Dette er også en integreret del af Aarhus BSS Code of Conduct, hvor det understreges, at ’studerende på Aarhus BSS udøver gensidig omsorg og ansvarlighed i alle faglige relationer – i det personlige møde, i gruppesammenhæng og i det kollektive rum.

Hvis du føler, at du har været udsat for chikane, mobning, vold eller diskrimination i din hverdag på Aarhus BSS, og uanset om det er fra medstuderende eller ansatte, opfordrer vi dig til at henvende dig til  Studie- og karrierevejlederne. Her kan vi hjælpe dig ved at tale oplevelsen igennem, vejlede dig omkring klagemuligheder og evt. henvise dig videre til andre for hjælp. Hvis du er i tvivl om, hvem du skal henvende dig til, kan du også få hjælp ved Aarhus BSS Student Services.

Du kan også finde mere information og vejledning på AUs fælles side 'Er du blevet krænket eller chikaneret?'.

Alle ansatte i studievejledningen og Aarhus BSS Student Services har tavshedspligt, så det er kun med dit samtykke, at din oplevelse bliver bragt videre.

Du finder kontaktinformationerne her:

Du kan henvende dig i fortrolighed, uanset hvem du henvender dig til. 

Det er altid dig, som vurderer, om du har oplevet chikane, mobning, vold eller diskrimination. Derfor vil du også blive taget godt imod, uanset hvad din henvendelse handler om.