Medlemmer

Videnskabeligt personale

Studenterrepræsentanter

  • Andreas Mosekjær Bjørn - næstformand -  201704783@post.au.dk
  • Julie Elkjær Mikkelsen    

Deltager som fast observatør

________________________________________________

Studienævnsbetjening:

  • Hanne Falsig (Tel: 87 16 48 37, Email: haf@au.dk)

Dispensations- og meritansøgninger samt forhåndsgodkendelser: