Studienævnet

Studienævnet for Virksomhedskommunikation og IT tilrettelægger sammen med studielederen og studieadministrationen din uddannelse. Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem repræsentanter for undervisere og studerende. Der er i alt 12 medlemmer, som alle vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget. Du kan læse mere om valget her.

Studienævnets opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af din uddannelse, undervisning og dine eksamener. Dette indebærer eksempelvis at udarbejde forslag og ændringer til studieordninger, at følge op på uddannelses- og undervisningsevalueringer og at drøfte forskellige typer af sager af betydning for din uddannelse.  

Det er desuden studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit og forhåndsgodkendelser. Du kan se mere om dispensationer og retningslinjer for ansøgning her.

I forretningsordenen for studienævn på Aarhus Universitet kan du desuden læse mere om studienævnets opgaver og struktur.

På siden studienævnets møder kan du finde dagsordener og referater fra tidligere møder og følge med i, hvilke konkrete emner studienævnet drøfter.

Har du spørgsmål til studienævnet, kan du finde kontaktinformation på siden medlemmer.  

Har du som studerende spørgsmål, du ønsker, at studienævnet skal drøfte, kan du også rette henvendelse til studienævnets næstformand, der efter aftale med formanden for studienævnet vil tage sagen med på dagsordenen.