Personoplysninger

I forbindelse med din ansøgning om optagelse til en uddannelse ved Aarhus Universitet skal vi informere dig om universitetets håndtering af dine personoplysninger. Aarhus Universitets behandler oplysninger om dig i relation til din optagelse, indskrivning og din gennemførelse af dit studieforløb. Oplysningerne stammer fra forskellige kilder, som fx din ansøgning om optagelse, fra Den koordinerede Tilmeldings behandling af din ansøgning om optagelse, fra SU styrelsen m.fl. En stor del af oplysningerne genererer du desuden selv i løbet af dit studieforløb fx i form af kursustilmeldinger, eksamenstilmeldinger, eksamensresultater m.v.

Retsgrundlaget for universitetets behandling af dine persondata er den forpligtelse og myndighedsudøvelse, som Aarhus Universitet er pålagt gennem lovgivning og specifikke uddannelsesmæssige bekendtgørelser. Behandlingen sker inden for rammerne af Databeskyttelsesforordningen samt den supplerende danske persondatalov.

Aarhus Universitet behandler oplysninger om ansøgere og studerende i kategorien almindelige oplysninger (navn, adresse, eksamensforsøg- og –karakterer, merit o.l.) Universitetet anvender dit cpr.nr. som entydig identifikation. I forbindelse med sagsbehandling af fx dispensationsansøgninger kan det forekomme, at også kategorien følsomme oplysninger som fx helbredsoplysninger o.l. behandles.

Personoplysninger vil også kunne blive anvendt til statistik og forskning. Aarhus Universitet foretager en række statistiske undersøgelser inden for det uddannelsesmæssige område for bl.a. at kunne forbedre uddannelsernes kvalitet og tilrettelæggelse. Som hovedregel anvendes personoplysningerne i en form, som gør, at de ikke umiddelbart kan henføres til personer (pseudonymisering).

Aarhus Universitet videregiver i visse tilfælde personoplysninger til offentlige myndigheder, der har lovgivningsmæssigt krav på videregivelse og til databehandlere, som universitetet har en aftale med. I forbindelse med udvekslingsophold og praktik videregives oplysninger desuden til partneruniversitetet, praktik- og kliniksteder o.l.

Du kan læse mere om Aarhus Universitets behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder samt finde kontaktoplysninger til Aarhus Universitet og universitetets databeskyttelsesrådgiver http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/