Study@AU: Et online studiestartsforløb

Kan du ikke få adgang til Study@AU, så skriv til studyatau@au.dk

Bliv klar til livet som studerende på AU

Som studerende kan du forberede dig til at studere på Aarhus Universitet ved at gennemgå vores online studiestartsforløb "Study@AU". Forløbet giver dig svar på en lang række spørgsmål, som er rare at have svar på i forbindelse med din studiestart.

Formålet med Study@AU

Study@AU introducerer dig til faglige, praktiske, tekniske og studierelevante informationer før du starter på din nye uddannelse. Du får adgang til Study@AU kort efter, at du er optaget på din uddannelse og kan derfor udnytte ventetiden op til første dag, hvor du skal møde op på din uddannelse.

Gennem forløbet vil du få indblik i:

  • Hvad universitetet er, og hvad der er vigtigst i overgangen til AU
  • Din uddannelses opbygning og din nye faglighed
  • De vigtigste digitale platforme på Aarhus Universitet
  • Gode råd til din nye studiehverdag
  • Overblik over de mange fællesskaber, du kan blive en del af

Forløbet tager cirka to timer at gennemføre, men er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist.

Adgang til Study@AU

Du bliver automatisk tilmeldt Study@AU, når du bliver optaget på en uddannelse. Du tilgår forløbet i Brightspace og vil modtage en mail med nærmere information om adgang, når forløbet er åbnet op for dig - vær opmærksom på, at der kan gå noget tid, fra du har modtaget information om optagelse på AU.

OBS: For nye bachelorstuderende kan der gå et par uger fra du får tildelt en studieplads til, at du kan tilgå Study@AU. Vi har ikke glemt dig – vi arbejder bare på højtryk for at få tilmeldt alle studerende i de rette kurser.

Udbudte forløb

Der er udarbejdet tre forskellige Study@AU forløb, ét for henholdsvis nye bachelortuderende, kandidatstuderende og internationale studerende. Forløbene er tilpasset til hver gruppe af studerende, så indholdet er så relevant for alle som muligt. Derudover udbydes der både kurser for studerende, der påbegynder deres studie i efteråret og i foråret.

Study@AU for bachelorstuderende

Forløbet for bachelorstuderende tager særligt hensyn til udfordringer i overgangen til universitetet. Forløbet introducerer de studerende til en ny måde at være studerende, end de eksempelvis er vandt til fra en ungdomsuddannelse.

Study@AU for internationale studerende

Forløbet for internationale studerende er både henvendt til udvekslingsstuderende, der blot tager et enkelt semester på AU og for internationale studerende, der tager en hel uddannelse på AU. Begge grupper af studerendes opfodres til at gennemgå forløbet og blive introduceret til Aarhus Universitet, det danske læringsmiljø og sætte sig godt ind i deres uddannelse.

Study@AU for kandidatstuderende

Forløbet for kandidatstuderende er henvendt til to grupper af studerende:

  • Studerende, der kender til AU. Disse studerende opfordres til at gennemgå de dele af Study@AU, som de vurderer relevant. Mange informationer vil de kende til, men der kan være nogle aspekter af kurser, der er relevante for dem.
  • Studerende, der ikke har kendskab til AU eller universitetet. Det kan være studerende, kommer fra en anden type uddannelse, studerende der har holdt en pause i flere år for at få erhvervserfaring mm. Disse studerende opfordres til at gennemgå hele Study@AU forløbet for kandidatstuderende.

Forløbet for kandidatstuderende har et særligt modul om fremtidsperspektiver, som kan være relevant for nogle studerende.

For medarbejdere og tutorer

Det kan være relevant for nogle ansatte på AU, fx undervisere og studievejledere, samt tutorer og mentorer at have indsigt i indholdet i Study@AU. Derfor ligger der en preview af Study@AU i Brightspace, der fremviser det indhold, som indgår i de studerendes seperate forløb. Der vil altså ikke være adgang til forløbene, hvor de studerende indskrives men blot et preview. Hvis du som medarbejder/tutor gerne vil have adgang til et forløb, så er du velkommen til at kontakte arbejdsgruppen bag Study@AU.