Studievejledere

Tal med din studievejleder

Hos studievejledningen tager vi oplevelser med chikane, mobning, vold og diskrimination meget alvorligt. Du kan i fortrolighed tale med din studievejleder om, hvad der er sket. Studievejlederen vil spørge ind til din oplevelse af situationen, og du vil møde en person, der med forståelse og empati kan hjælpe dig med at sætte ord på din oplevelse. Studievejlederen kan desuden fortælle dig om de hjælpemuligheder, der er på universitetet og uden for universitetet.

Studievejlederen har tavshedspligt. Det betyder, at han/hun ikke fortæller din oplevelse videre til andre personer, uden du har givet lov til det. I praksis betyder det: 

Hvis du giver studievejlederen lov til at gå videre med din oplevelse

  • Hvis du giver studievejlederen samtykke til at gå videre med problematikken, vil studielederen blive informeret. Studielederen vil i de fleste tilfælde indkalde dig til et møde, hvor han/hun har lejlighed til at høre din version af sagen.
  • Et naturligt næste trin kan, alt afhængig af den aktuelle sag, være at studielederen inviterer den anden part til en samtale for at høre hans/hendes version.
  • Studielederen træffer herefter beslutning om det fremadrettede forløb.

Hvis du ikke giver studievejlederen lov til at gå videre med din oplevelse

  • Hvis du ikke ønsker, at studievejlederen skal gå videre med din oplevelse, forbliver samtalen mellem dig og studievejlederen. Det betyder, at studievejlederen kan henvise dig til andre relevante hjælpeinstanser, og du kan selv tage kontakt hertil, hvis du mener, det kunne være hjælpsomt.

Studievejledere på Tech

Eller kontakt din lokale studievejleder:

Anne-Mette Mikkelsen, Studievejleder, Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Vejledning og studieinformation, ST
Stine Marie Skou Nielsen, Specialkonsulent, Studie- og Trivselsvejleder, Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Vejledning og studieinformation, ST
Anne Pors, AC-fuldmægtig, Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Vejledning og studieinformation, ST
Camille Tybjerg, Studievejleder, Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Vejledning og studieinformation, ST

Studievejledere på Nat

Eller kontakt din lokale studievejleder:

Rikke Billeskov Jansen, Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Vejledning og studieinformation, ST
Marianne Maj Rasmussen, Studie- og trivselsvejleder, Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Vejledning og studieinformation, ST
Rikke Signe Tougaard, Studie- og trivselsvejleder, Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Vejledning og studieinformation, ST

Studievejledere på Health

Eller kontakt din lokale studievejleder: 

Mia Schou Johansen, Uddannelsesvejleder, Administrationscenter Health - Uddannelsesbetjening og Vejledning (UDVEJ)
Dorte Lindvald Pedersen, Uddannelsesvejleder, Administrationscenter Health - Uddannelsesbetjening og Vejledning (UDVEJ)
Lene Kristine Konrad, Uddannelsesvejleder, Administrationscenter Health - Uddannelsesbetjening og Vejledning (UDVEJ)
Mette Aakjær, Studievejleder, Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Tandplejeruddannelsen

Studievejledere på Arts, Aarhus

Lena Pradhan, Studievejleder og vejledningskoordinator, Administrationscenter Arts - Vejledning og studieinformation (VEST), Aarhus
Chalotte Theresa Christensen, Studievejleder og vejledningskoordinator, Administrationscenter Arts - Vejledning og studieinformation (VEST), Aarhus
Jannie Laigaard, Studievejleder og vejledningskoordinator, Administrationscenter Arts - Vejledning og studieinformation (VEST), Aarhus
Karoline Munk Hansen, Studievejleder og vejledningskoordinator, Administrationscenter Arts - Vejledning og studieinformation (VEST), Aarhus
Inger Drivsholm Schytter, Studievejleder og vejledningskoordinator, Administrationscenter Arts - Vejledning og studieinformation (VEST), Aarhus

Studievejledere på Arts, Emdrup

Morten Jacobsen, Studievejleder/vejledningskoordinator, Administrationscenter Arts - Vejledning og studieinformation (VEST), Emdrup