Studievejledningen på Arts

Studievejledningen på Arts tilbyder professionel, personlig vejledning. Vi tager udgangspunkt i dig, dine spørgsmål, udfordringer, bekymringer, ønsker og mål og vi lytter, også når studielivet er svært. Vi træffer ikke valgene for dig, men du kan bruge os til sparing, refleksion og udvikling.

Du kan booke en samtale med en fuldtidsansat studievejleder, hvis du har brug for at drøfte tungere eller mere omfattende problemstillinger, eller hvis du af personlige grunde ikke ønsker at tale med din lokale studenterstudievejleder. 

Vi har tavshedspligt og behandler dine oplysninger fortroligt. Når vi i forbindelse med booking beder om dine kontaktoplysninger, er det udelukkende for, at vi kan kontakte dig, hvis vi får brug for at ændre en aftale. For at vi kan forberede os bedst muligt inden samtalen, beder vi dig desuden oplyse dit studienummer.

Bestil en vejledningstid her