AU's Grønne Guide

Studerende og medarbejdere har efterspurgt viden om, hvad man selv kan gøre for at supplere rækken af klimavenlige løsninger, som AU implementerer rundt omkring på campus i disse år. 

I AU's Grønne Guide kan du finde inspiration til, hvordan du kan bidrage til et grønnere universitet.


 

Send dine input

Det er dine idéer og input, som løbende er med til at forme guiden og gøre den til en levende idébank for alle, som har deres gang på campus.

Send en mail til greenteam@au.dk.

Bag om AU's Grønne Guide

De grønne tips vedr. transport, mad og drikke, kontoret samt møder og konferencer er først blevet kvalificeret af medarbejdere og studerende fra AU's grønne netværk og herefter af en række af universitetets forskere. Til sidst er de blevet samlet i en guide, som kan læses her. Afsnittet om grønne tips i laboratoriet er udarbejdet af en arbejdsgruppe med bl.a. laboranter, driftsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter.

Alle de idéer, som præsenteres i guiden, har en effekt. Dog er den mulige CO2-reduktion størst inden for transport- og fødevareområdet samt i laboratoriet.

Ordforklaring: Når udledningen af drivhusgasser skal sammenlignes, omregnes den til CO2-ækvivalenter – et begreb som i denne guide benævnes CO2-udledning.