Information om ITX-Flex

På Aarhus Universitet kan digitale tilsynseksamener blive overvåget. Herunder finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om overvågning af eksamener. 

Formålet med ITX Flex

Formålet med overvågning i forbindelse med digitale tilsynseksamener er at indsamle data på den studerendes computer til brug ved kontrol af eksamenssnyd. Ydermere kan den indsamlede data blive benyttet i forbindelse med behandling af dispensationsansøgninger. Den indsamlede data er dokumentation af, hvad der er foregået på den studerendes computer i løbet af eksamen. For mere information om hvilke data, der indsamles under eksamen, se nedenfor.  

Hvad er ITX Flex?

ITX Flex er et program, den studerende skal downloade og installere forud for eksamen. Brugen af programmet kan være trefold; det overvåger den studerendes computer, den studerende får adgang til eventuelt opgavemateriale igennem programmet, og programmet kan også anvendes til at aflevere besvarelsen igennem.

Den studerende aktiverer programmet ved hjælp af en unik individuel eksamenskode, som den studerende får adgang til igennem Digital Eksamen. Når ITX Flex er aktiveret med koden, og tiden for eksamen går i gang initieres overvågning af den studerendes computer. Overvågningen fortsætter indtil 15 min efter aflevering, også selvom den studerende slukker for internettet. Når den studerende har afleveret, bliver det muligt for den studerende at afslutte programmet og dermed overvågningen. Det er ikke muligt at overvåge den studerendes computer, uden at den studerende har aktiveret overvågningen med den personlige kode.

Hvem har adgang til data?

Det er en meget begrænset gruppe af medarbejdere (én til to medarbejdere) på hvert fakultet samt enkelte medarbejdere i AU Uddannelse, der har adgang til de studerendes data.

Hvem kan få indsigt i indsamlede data?

De indsamlede data kan bruges af administrationen til behandling af sager i relation til den eksamen, som data er indsamlet for. Det er få medarbejdere, som har direkte adgang til data, og det er kun disse medarbejdere, der kan tilvejebringe indsamlede data til den øvrige administration.

Ingen undervisere, eksaminatorer eller censorer kan få indsigt i indsamlede data.

Hvilke data registreres af ITX Flex?

Ved afvikling af eksamen med ITX Flex vil følgende blive registreret under prøven:

 • At eksaminanden har registreret sin deltagelse via en ITX Flex klient og modtaget opgavesættet
 • At eksaminanden har indtastet pinkoden for eksamenen og dekrypteret opgavesættet
 • Hvornår følgende sidst er registreret fra den studerendes computer:
  • Heart beat til ITX serveren
  • Et screengrab (skærmprint) til ITX serveren
 • Sidste screengrab fra den studerende kan ses under eksamen af tilsynet, via en tilsynsgrænseflade

Ovenstående er kun tilgængeligt for tilsynspersonalet, der er til stede under selve den skriftlige eksamen.

Følgende data opsamles og arkiveres om den enkelte studerende ved en ITX Flex eksamen:

 • Programmet tager aktivt randomiserede screenshots af skærmen
 • Der tages backup af den studerendes besvarelse, såfremt den studerende anvender den mappe, der er anvist til den studerende. Mappen, som er en afleveringsmappe, oprettes i forbindelse med opstart af programmet på den studerende computer
 • Når programmet er aktivt, tager det snapshots af proceslisten på computeren
 • Programmet registrerer dets aktive periode på computeren

Bemærk: Hvis der under kontrol af den studerendes data findes personfølsomme data, vil disse data kunne slettes. 

Hvor længe optager ITX Flex?

Der optages så længe den studerendes eksamen er i gang, plus 15 minutter efter aflevering. Efter denne tid er overskredet optages der ikke længere på den computer, hvor programmet er installeret – også selvom programmet stadig kører.

Hvor lang tid gemmes data?

Data opbevares i et halvt år og slettes herefter. Logger den studerende ind i Digital eksamen, og fra afleveringskvitteringen følger linket til udstillingen af data, vil det data være slettet og det vil ikke fremgå, at der er en rapport.

Hvor opbevares data?

Data opbevares sikkert og fortroligt hos leverandøren af ITX Flex, som er databehandler.

Har den studerende adgang til data?

Den studerende har adgang til at se de data, der er opsamlet om vedkommende ved at logge ind på den digitale eksamensplatform eksamen.au.dk, og herfra navigere til afleveringskvitteringen for den pågældende prøve. I afleveringskvitteringen vil være et link til en webside, hvorfra det pågældende data kan ses. Det, den studerende kan se, er følgende:

 • Alle screenshots programmet har taget
 • Logning af processer der er kørt på computeren
 • Hvornår programmet har været aktivt på computeren