WISEflow

WISEflow er fra 1. marts 2024 AU's nye fælles system til digital eksamen. Det fælles WISEflow afløser Aarhus BSS' eksisterende WISEflow-løsning og Digital Eksamen på Arts, Health, Nat og Tech. 

Her på siden kan du finde tekniske vejledninger til, hvordan du bruger WISEflow – og læse mere om, hvad du skal være opmærksom på før og under eksamen i WISEflow. Du finder også link til supporten, hvis du oplever tekniske problemer.

Bemærk: Har du som studerende før brugt WISEflow, skal du huske at logge ind på det nye fælles WISEflow, – Aarhus Universitet –, da den tidligere WISEflow-løsning ikke længere vil være aktiv.Tekniske vejledninger


Før eksamen


Flowoversigt

I WISEflow hedder eksamener "flows", og "flowoversigten" giver dig dermed et overblik over dine eksamener. Her kan du bl.a. se status på de enkelte eksamensflows, og hvilken eksamenstype der er tale om.

Du kan afprøve de forskellige eksamenstyper under funktionen "Demoflows". 

Se vejledning om flowoversigten og demoflows herunder.  
 

Find mere information omkring din prøve

Når du klikker dig ind på de enkelte flows i flowoversigten, kan du finde mere information om de enkelte eksamener bl.a. eksamensdato, vigtig information osv.

Se mere i vejledningen herunder.

Særligt før skriftlige tilsynsprøver

Download Device Monitor

Når Device Monitoren er slået til, tager programmet automatisk screenshots af din skærm under prøven.

Det kommer an på den enkelte prøve, om du skal have Device Monitor slået til - og det vil du få besked om op til eksamen. 

Download lockdown-browser

Lockdown-browseren skal fx bruges til skriftlige eksaminer uden hjælpemidler. Den sikrer, at du ikke kan tilgå andet materiale end eksamensopgaven og evt. tilladte ressourcer under hele din eksamen. 

Det er vigtigt, at du downloader, installerer og afprøver lockdown-browseren i god tid før eksamenen. Se, hvordan du gør her.

Under eksamen


Træk en besvarelse tilbage

I WISEflow kan du – hvis der er tale om en almindelig hjemmeopgave – trække din aflevering tilbage, så længe afleveringsfristen ikke er overskredet. Hvis der ikke kan ske tilbagetrækning, vil du blive varslet om dette umiddelbart før, du afleverer.

Se, hvordan du trækker din besvarelse tilbage i vejledningen her.

Aflevér besvarelse

Gruppedannelse

Hvis flowet er sat op til gruppeaflevering (det vil fremgå af det enkelte flow), kan du vælge at aflevere som del af en gruppe eller som enkeltperson. Du (eller en fra gruppen) skal dog have oprettet en gruppe for at kunne aflevere – også selvom du afleverer som enkeltperson. Det er først muligt at indgå i en gruppe efter prøvens startdato

Se her, hvordan du opretter en gruppe i WISEflow.

Særligt under skriftlige tilsynsprøver

Brug af FLOWlock (basis)

FLOWlock er en særlig form for eksamensflow, som er skræddersyet til skriftlige tilsynsprøver med begrænsede eller ingen hjælpemidler.

En FLOWlock-eksamen foregår i en speciel lockdownbrowser, hvor du får adgang til en indbygget tekst-editor, som begrænser adgangen til andet, end hvad der er tilladt på din computer, mens flowet er i gang.

For at deltage i en FLOWlock-eksamen, skal du derfor før eksamen have downloadet, installeret og afprøvet lockdownbrowseren (se hvordan her).

I vejledningen herunder kan du se, hvad du skal foretage dig i WISEflow, når du skal til FLOWlock-eksamen. Inden eksamen kan du afprøve funktionerne i FLOWlock i et Demoflow, som du finder nederst på din flowoversigt.

Eksterne ressourcer (fx egne noter) i FLOWlock

I nogle FLOWlock-eksamener vil det være tilladt fx at tilgå egne noter og udvalgte hjemmesider (fx ordbogen.com). I WISEflow kaldes det "eksterne ressourcer".

Se vejledning til brug af eksterne ressourcer her.

Formatering af tekst i FLOWlock

Til FLOWlock-eksamener får du adgang til en tekst-editor i WISEflow.

Se vejledning til, hvordan du bruger tekst-editoren til at formatere din tekst.

Digitalisering af bilag i FLOWlock

I FLOWlock-eksamener har du mulighed for at vedhæfte forskellige slags digitale bilag. Se hvordan du gør her.

Eksamen med brug af Device MonitorLogin-vejledning

Support

Har du brug for hjælp, så kontakt supporten her