Information om ITX-Flex

På Aarhus Universitet kan digitale tilsynseksamener blive overvåget. Herunder finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om overvågning af eksamener. 

Formålet med ITX Flex

Formålet med overvågning i forbindelse med digitale tilsynseksamener er at indsamle data på den studerendes computer til brug ved kontrol af eksamenssnyd. Ydermere kan den indsamlede data blive benyttet i forbindelse med behandling af dispensationsansøgninger. Den indsamlede data er dokumentation af, hvad der er foregået på den studerendes computer i løbet af eksamen. For mere information om hvilke data, der indsamles under eksamen, se nedenfor.  

Hvad er ITX Flex?

ITX Flex er et program, du som studerende skal downloade og installere forud for eksamen. Programmet bruges til at overvåge din computer, f.eks. om du kommunikerer under eksamenen.

Du aktiverer programmet ved hjælp af en unik personlig kode, som du får adgang til igennem Digital Eksamen. Når ITX Flex er aktiveret med koden, og tiden for eksamen går i gang, initieres overvågning af din computer. Overvågningen fortsætter indtil 15 min efter aflevering, også selvom du slukker for internettet. Når du har afleveret, bliver det muligt for dig at afslutte programmet og dermed overvågningen. Det er ikke muligt at overvåge din computer, uden at du har aktiveret overvågningen med den personlige kode.

Hvem har adgang til data?

Det er en meget begrænset gruppe af medarbejdere (én til to medarbejdere) på hvert fakultet samt enkelte medarbejdere i AU Uddannelse, der har adgang til de studerendes data.

Hvem kan få indsigt i indsamlede data?

De indsamlede data kan bruges af administrationen til behandling af sager i relation til den eksamen, som data er indsamlet for. Det er få medarbejdere, som har direkte adgang til data, og det er kun disse medarbejdere, der kan tilvejebringe indsamlede data til den øvrige administration.

Ingen undervisere, eksaminatorer eller censorer kan få indsigt i indsamlede data.

Hvilke data registreres af ITX Flex?

Ved afvikling af eksamen med ITX Flex vil følgende blive registreret under prøven:

 • At eksaminanden har registreret sin deltagelse via en ITX Flex vha. personlig kode og pinkode.
 • Hvornår følgende sidst er registreret fra den studerendes computer:
  • Heart beat til ITX serveren
  • Et screengrab (skærmprint) til ITX serveren
   • Brug af flere fysiske skærme eller virtuelle, er ikke tilladt. Overvågning kan fungere med flere skærme, men det kræver tilladelse fra studieadministrationen. Som studerende skal du sikre dig at ITX Flex ’s røde ramme er tilstede omkring skærmen. Hvis ikke, skal du tage kontakt til tilsynsvagten. Ved brug af flere skærme (virtuelle/fysiske) bør den studerende sikre sig, at computerens skærmindstillinger er sat til udvidet skrivebord. Man tjekker det ved at se om der er rød ramme omkring alle skærme.
 • Sidste screengrab fra den studerende kan ses under eksamen af tilsynet, via en tilsynsgrænseflade

Ovenstående er kun tilgængeligt for tilsynspersonalet, der er til stede under selve den skriftlige eksamen.

Følgende data opsamles og arkiveres om den enkelte studerende ved en ITX Flex eksamen:

 • Programmet tager aktivt randomiserede screenshots af skærmen
 • Når programmet er aktivt, tager det snapshots af proceslisten af din Pc’ers processer
 • ITX Flex registrerer hvornår og periode de aktive processer har kørt på din Pc’er

Bemærk: Hvis der under kontrol af den studerendes data findes personfølsomme data, vil disse data kunne slettes.

Hvor længe optager ITX Flex?

Der optages så længe den studerendes eksamen er i gang, plus 15 minutter efter aflevering. Efter denne tid er overskredet optages der ikke længere på den computer, hvor programmet er installeret – også selvom programmet stadig kører.

Hvor lang tid gemmes data?

Data opbevares i et halvt år og slettes herefter. Logger den studerende ind i Digital eksamen, og fra afleveringskvitteringen følger linket til udstillingen af data, vil det data være slettet og det vil ikke fremgå, at der er en rapport.

Hvor opbevares data?

Data opbevares sikkert og fortroligt hos leverandøren af ITX Flex, som er databehandler.

Har den studerende adgang til data?

Den studerende har adgang til at se de data, der er opsamlet om vedkommende ved at logge ind på den digitale eksamensplatform eksamen.au.dk, og herfra navigere til afleveringskvitteringen for den pågældende prøve. I afleveringskvitteringen vil være et link til en webside, hvorfra det pågældende data kan ses. Det, den studerende kan se, er følgende:

 • Alle screenshots programmet har taget
 • Logning af processer der er kørt på computeren
 • Hvornår programmet har været aktivt på computeren