Speciale

Du skal som udgangspunkt skrive dit speciale på 4. semester af kandidatuddannelsen. Det er dog også muligt at skrive specialet på 3. semester af kandidatuddannelsen.

Automatisk tilmelding

Du er automatisk tilmeldt specialet på dit 4. semester (forårssemesteret) med frist for aflevering af dit speciale den 1. juni. Erhvervskandidater er automatisk tilmeldt specialet på 7./8. semester.

Hvis du ikke har indsendt webformularen i udfyldt stand inden indgangen til dit 4. semester (erhvervskandidater 7. semester), vil din skriveperiode alligevel være begyndt. Det vil sige, at din skriveperiode regnes fra det tidspunkt, hvor du automatisk er registreret og ikke fra det tidspunkt, hvor du udfylder webformularen.

Det er ikke muligt af afmelde specialet.

Frist for valg af emne og vejleder

Fristen for at indsende webformularen, hvor du angiver dit emne og ønske til vejleder, er den 5. november for studerende som skriver speciale i forårssemesteret med afleveringsfrist den 1. juni.

Hvis du ikke følger det normerede studieforløb og automatisk tilmeldes specialet i efterårssemestret, har du deadline for indsendelse af webformularen den 5. maj med afleveringsfrist for specialet den 2. januar.

Du finder webformularen her.

At skrive speciale

Du kan her finde artiklen om "Retsdogmatisk forskning", hvor du kan få hjælp til arbejdet med at skrive en videnskabelig opgave.