Eksamensoversigt

Bacheloruddannelsen

Du kan nedenfor orientere dig om de udbudte eksamensformer på bacheloruddannelsen i jura samt se, hvornår eksamen afholdes.

Vær opmærksom på, at der er forskel på fagene afhængigt af, om du er indskrevet på uddannelsen før eller efter 2018. Hvis du er i tvivl, kan du finde din studieordning her: Studieordninger.

Bacheloruddannelsens 1. år

 • Familie- og arveret - skriftlig eksamen
  15 ECTS, eksamen januar
  Omprøve i februar og august
 • Statsforfatningsret - mundtlig eksamen
  15 ECTS, eksamen i januar
  Omprøve i februar og august
 • Dele af formueret - skriftlig eksamen
  25 ECTS, eksamen i maj/juni
  Omprøve i august og december/januar
 • Juridisk teori, metode og videnskab - 72 timers hjemmeopgave
  5 ECTS, eksamen i maj/juni
  Omprøve i august og december/januar

Bacheloruddannelsens 2. år

 • Strafferet og straffeproces - skriftlig eksamen
  20 ECTS, eksamen i januar
  Omprøve i februar 
 • Forvaltningsret 1 - 72 timers hjemmeopgave
  5 ECTS, eksamen i december
  Omprøve i februar og august
 • Forvaltningsret 2 - skriftlig eksamen
  10 ECTS, eksamen i maj/juni
  Omprøve i august og december/januar
 • Forvaltningsret 2 - mundtlig eksamen
  10 ECTS, eksamen i maj/juni
  Omprøve i august og december/januar
 • Folkeret og internationale menneskerettigheder - mundtlig eksamen
  5 ECTS, eksamen i december/januar
  Omprøve i februar og august
 • EU-ret - skriftlig eksamen
  10 ECTS, eksamen i maj/juni
  Omprøve i august og december/januar

Bacheloruddannelsens 3. år

 • Bachelorprojekt - skriftlig hjemmeopgave
  10 ECTS, aflevering er primo oktober
  Omprøve efter 6. semester i juni året efter
 • Formuerettens almindelige principper - skriftlig eksamen
  5 ECTS, eksamen i januar
  Omprøve i februar
 • Obligationsretlige valgfag - skriftlig eksamen
  10 ECTS, eksamen i januar
  Omprøve i februar
 • Retssociologi - skriftlig eksamen
  5 ECTS, eksamen i december
  Omprøve i februar og maj/juni
 • Retshistorie - skriftlig eksamen
  5 ECTS, eksamen i december
  Omprøve i februar og maj/juni
 • Formueret 1 - skriftlig eksamen
  15 ECTS, eksamen i maj/juni
  Omprøve i august og december/januar
 • Formueret 2 - skriftlig eksamen
  15 ECTS, eksamen i maj/juni
  Omprøve i august og december/januar

Kandidatuddannelsen

Eksamen i kursusfag på kandidatuddannelsen udbydes i umiddelbar forlængelse af, at undervisningen har været afholdt. Gennemføres undervisningen i efterårssemestret, udbydes den ordinære eksamen således i december/januar med reeksamen i februar. Gennemføres undervisningen i forårssemestret, udbydes den ordinære eksamen i maj/juni med reeksamen i august. 

Hvis et fag udbydes igen inden for de kommende to semestre, må den studerendes tredje eksamensforsøg afvikles i forbindelse med den medfølgende ordinære eksamen eller omprøve.

Såfremt et fag ikke udbydes igen de kommende to semestre udbydes endnu en omeksamen i den efterfølgende eksamenstermin (eventuelt i forbindelse med den ordinære eksamenstermin), herefter vil den studerendes mulighed for at gå til eksamen tre gange i faget være udtømt.

Studienævnet kan kun under ganske særlige forhold give tilladelse til oprette en ekstraordinær (om)eksamen.