Eksamensforsøg

Du har tre forsøg til at bestå en eksamen. Hvis du ikke består, afmelder dig for sent, vælger at forlade en eksamen, at aflevere blankt eller hvis du udebliver fra en eksamen, som du er tilmeldt, tæller det som et brugt eksamensforsøg.

Hvis du har brugt tre eksamensforsøg på et fag uden at bestå, vil du blive udmeldt fra universitetet.

Hvis du har brugt tre eksamensforsøg i et fag uden at bestå, kan du søge dit studienævn om dispensation til et fjerde eksamensforsøg. En forudsætning for at få dispensation til et ekstra eksamensforsøg, er at du kan dokumentere usædvanlige forhold (fx ved en lægeerklæring) i forbindelse med et af de tidligere eksamensforsøg.

Det er ikke muligt at opstille en udtømmende liste over, hvad der kan betegnes som usædvanlige forhold. Et usædvanligt forhold kan dog eksempelvis være en pludseligt opstået situation, såsom sygdom eller tab af en nærtstående i umiddelbar tilknytning til eksamen.

Lægeerklæringer som dokumentation for sygdom i forbindelse med eksamen skal så vidt muligt være fra eksamensdagen/perioden.

Førsteårsprøven

Der er særlige regler for eksamensforsøg i førsteårsprøven.

Sådan søger du dispensation til ekstra eksamensforsøg

Du søger dispensation ved at logge ind på mitstudie.au.dk.

  • Gå til "Genveje til selvbetjening"
  • Tryk på "Ansøg hos dit studienævn"
  • Gå til "Dispensation fra reglerne i din studieordning" og tryk på "Søg dispensation" og udfyld ansøgningsskemaet.

Der er følgende krav til din ansøgning:

  • Skriv tydeligt hvilke(n) regel(er), du ønsker dispensation fra.
  • Forklar hvad du ønsker at få dispensation til at kunne gøre (f.eks. at få et ekstra eksamensforsøg, for sen tilmelding til eksamen mv.)
  • Redegør for hvilke omstændigheder du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen. Du kan vedlægge eller eftersende dokumentation.

Ansøgningen om dispensation behandles af det studienævn, der er ansvarlig for din centrale uddannelse (der hvor du er indskrevet som enten bachelor eller kandidatstuderende). Hvis du skal eftersende dokumentation til din dispensationsansøgning kan du sende den til e-mail: dispensationsansogninger.bss@au.dk.