Eksamen

På eksamenssiderne kan du blandt andet finde eksamensplaner, vejledning i forbindelse med sygdom ved eksamen eller information om tilmelding til reeksamen.

Som studerende på Aarhus Universitet er du forpligtet til at holde dig orienteret om de gældende regler for prøver. Læs derfor AU prøveregler.

Dine personlige eksamensresultater finder du elektronisk på mitstudie.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.